راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد بیع قطعی اتومبیل

قرارداد
« بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری »

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره ……………….. متولد ……………….. ساکن: ……………………………………………………………..
طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره ……………….. متولد ……………….. ساکن: ………………………………………………………………

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2109″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.