راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد تعمیرات ماشین

قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار

این قرارداد در تاریخ ——– فی مابین شرکت …………. ثبت شده بشماره………….. در اداره ثبت شرکتهای تهران به نمایندگی …………………. به نشانی : ……………………………که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و …………………. به نشانی: …………………………… شماره تلفن ……………… که دراین قرارداد پیمانکار نامیده میشود از طرف دیگر بشرح زیر منعقد گردید .

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2205″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

۴.۲/۵ - (۵ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.