راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد تعمیرات خودرو

نمونه قرارداد تعمیرات خودرو

این قرارداد بین طرفین
خانم/ آقای / شرکت… به شماره ملی / ثبت… که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود و
خانم/ آقای / شرکت… به شماره ملی / ثبت…از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می‌شود، با شرایط ذیل منعقد می‌گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از تعمیرات خودروی مدل… ساخت به شماره شهربانی به شرح لیست پیوست.

ماده ۲- مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاریخ… لغایت… به مدت… ماه شمسی می‌باشد که در صورت توافق قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۳- مبلغ قراداد
مبلغ قرارداد پرداخت… ریال در پایان انجام تعمیرات است.

ماده ۴- تعهدات پیمانکار
۱-۴-پیمانکار مکلف است لیست قطعات و ملزومات مورد نیاز برای انجام تعمیر و یا تعویض را تعیین و به کارفرما ارائه نماید.
۲-۴-پیمانکار تشکیل پرونده و شناسنامه برای نگهداری اطلاعات و ثبت وقایع و تعمیرات انجام شده توسط خود را به عهده دارد.

ماده ۵ – تعهدات کارفرما
۱-۵-کارفرما موظف است نسبت به پرداخت وجه به پیمانکار طبق ماده ۳ قرارداد اقدام نماید و در صورت‌عدم پرداخت به موقع قرارداد فسخ می‌گردد.
۲-۵-تهیه و تدارک کلیه قطعات و امکانات به عهده کارفرما می‌باشد.

ماده ۶- فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد
فسخ قرارداد به پیشنهاد هر یک از طرفین و یک ماه زودتر امکان‌پذیر است.

ماده ۷- حل اختلاف
در صورت بروز هر گونه اختلاف ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد و در صورت لزوم رأی داور مرضی الطرفین مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۸- اقامتگاه و شماره تماس طرفین:
کارفرما:
پیمانکار:

تبصره ۱: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر اینصورت کلیه مراسلات، آگهی‌ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود.

این قرارداد شامل ۸ ماده در دو نسخه بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی تنظیم و به امضا طرفین رسیده و مبادله گردیده و هر یک از نسخ به تنهائی دارای اعتبار می‌باشد.

کارفرما پیمانکار

بیشتر بخوانید:

۳.۹/۵ - (۷ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.