راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

ماخذ محاسبه مالیات انواع خودرو در سال ۱۴۰۱

اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و ماده (۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم

در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) قانون مذکور و ماده (۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، به شرح جداول؛

۱ – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل.

۲ – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی.

۳ – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت‌های تولید داخل.

۴ – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت‌های وارداتی.

۵– مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولیدداخل.

۶ – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی.

۷ – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت‌های تولیدداخل.

۸ – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت‌های وارداتی.

با رعایت نکات ذیل جهت اجرا در سال ۱۴۰۱ ارسال می‌شود.

الف) به استناد ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آن‌ها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول موضوع این ماده، مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد.

ب) طبق مقررات ماده (۳۰) قانون مارالذکر، نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت تولید داخل و وارداتی، به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به ترتیب مشمول مالیات نقل و انتقال به میزان یک‌درصد (۱٪) و دودرصد (۲٪) به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون برای سال تولید می‌باشند. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش‌سال پس از سال تولید، سالانه ده‌درصد (۱۰٪) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل‌درصد (۴۰٪) مأخذ یادشده است.

ج) در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون صدرالاشاره، ماخذ مالیات و عوارض برای وسائط نقلیه‌ای که جدیدا تولید یا وارد می‌شوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان تعیین و اعلام می‌شود.

شایان ذکر است، فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در ftp استان و سامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www. vat. ir در بخش اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها و همچنین پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww. Intamedia. ir در قسمت پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی قابل دسترس می‌باشد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.