اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران در مورد محاسبه حق‌الثبت

به گزارش سایت حقوقی راهش، کانون سردفتران و دفتریاران در مورد محاسبه حق‌الثبت اطلاعیه به شرح زیر صادر کرده است:

با عنایت به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مبنی بر ضرورت اخذ درصدی از ارزش معاملاتی در مورد سایر عوارض و وجوهی که قیمت منطقه‌بندی املاک ماخذ محاسبه آن‌ها است،

اخذ حق‌الثبت از صد درصد ارزش معاملاتی فاقد مبنا و تا تصویب درصد جدید برای محاسبه عوارض و وجوه عمومی مذکور

کمافی‌السابق ۳۶% از تمام ۱% حق‌الثبت مربوط به تنظیم اسناد قطعی غیرمنقول ملاک عمل و محاسبه قرار خواهد گرفت.

Zeen Social Icons

More Stories
قطعی دفترخانه
قطع سیستم ارتباط ثبت احوال در دفترخانه ها
پیام به ما در واتس اپ