راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد کار معین (دوره آزمایشی)

بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین…که در این قرارداد به اختصار»کارفرما «نامیده می‌شود و آقا / خانم: … فرزند… دارای شناسنامه شماره… صادره از… ساکن…که از این پس» کارمند« نامیده میشود منعقد میگردد.

تبصره: این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و) از ماده ۰۱ قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.

۱) مدت قرارداد:

مدت این قرارداد… ماه است که شروع آن از تاریخ… و پایان آن تاریخ… می‌باشد و محل انجام کار، واقع در دفتر مرکزی کارفرما به نشانی… می‌باشد.

تبصره: … ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارمند فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

۲) موضوع قرارداد:

انجام خدمت در قسمت… شرکت می‌باشد و آقای / خانم… متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد.

۳) ساعت کار:

ساعات کار شرکت معادل ۴۴ ساعت کار در هفته می‌باشد و در صورت انجام کار اضافی با تایید کارفرما، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارمند پرداخت خواهد شد. ۴۴ ساعت کاری در هفته به شکل ۵ روز (از شنبه الی سه شنبه ۹ (صبح الی ۶ بعد از ظهر، چهار شنبه‌ها از ۹ صبح الی ۵ بعد از ظهر و پنج شنبه‌ها تعطیل می‌باشد.

۴) حق السعی:

۱-۴ حقوق ماهیانه…ریال

۲-۴ سایر مزایا: شامل…

تبصره: مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافتی ماهانه کارمند کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.

۵) خانم/آقای…طی مدتی که برای شرکت کار می‌کنند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی اسحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانون کار دارا خواهند بود.

۶) این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق ومزایای دریافتی در ازاء هر سال خدمت می‌تو. ان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد. در صورت پایان یافتن مدت قرارداد نیز شرکت موظف است پاداش پایان خدمت را معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی بازاء هر سال کار به کارمند بپردازد.

۷) خانم/آقای… با دریافت مبالغ مذکور هر گونه ادعای بعدی درمورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب نماید.

۸) اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت‌عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد.

۹) بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین مربوطه خواهد بود.

این قرارداد در ۹ بند و ۳ تبصره در تاریخ… تنظیم و به امضاء طرفین رسید.

دانلودها

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد وزارت کار ۱۴۰۱

نمونه قرارداد کارگر و کارفرما

سوالات متداول

در این نمونه قرارداد وضعیت کسورات قانونی چگونه است؟

مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافتی ماهانه کارمند کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.

در این نمونه قرارداد وضعیت اختلافات ناشی از اجرای قرارداد چگونه است؟

اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت‌عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.