راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه وکالتنامه تفویض اختیار از خارج از کشور

در بخش وکالتنامه سامانه میخک، برای یک سری از امور که معمولا ایرانیان خارج از کشور به آنها نیاز پیدا می کنند نمونه فرم های آماده ای تهیه شده است. البته این فرم ها صرفا به عنوان نمونه است و هر شخصی با توجه به نیاز خود می تواند متن وکالتنامه را کم و یا زیاد کند و یا کلا متن دلخواه خود را در سامانه میخک قرار دهد.

در مقاله نمونه فرم وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور توضیح داده ایم که چرا لازم است افراد حتما در تنظیم وکالتنامه خود اگر اطلاعات حقوقی ندارند از یک کارشناس حقوقی مشاوره بگیرند.

سایت راهش آمادگی دارد تا متن پیش نویس وکالتنامه را توسط کارشناسان امور دفاتر اسناد رسمی آماده کند. کافی است با ما تماس بگیرید.

متن نمونه تفویض اختیار سامانه میخک

انجام مورد وکالت و واگذاری تام ، کامل و بدون قید و شرط تمام اختیارات مندرج در وکالتنامه شماره مورخ تنظیمی در با عنایت به حق توکیل غیر که داشته و دارم بدون استثناء از ابتدا تا انتها به نحویکه دیگر هیچگونه حق و اختیاری نسبت به وکالتنامه مذکور نداشته، وکیل فوق الذکر که وکالتنامه مزبور به وی تفویض گردیده در خصوص انجام مورد وکالت دارای کلیه اختیارات مندرج در آن می باشد . بدیهی است اقدام و امضاء وکیل به منزله امضاء موکل معتبر و نافذ می باشد .

حدود اختیارات
وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت، حق توکیل به غیر ولو کرارا دارد/ ندارد و دارای اختیارات مزبور و تام می باشد. اقدام و امضای وی در موارد اشاره شده به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد. این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.

دیگر نمونه فرم های وکالتنامه

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.