راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه وکالتنامه جامع امور بانکی و اداری

مراجعات متناوب ومکرر به ادارات ثبت، دارایی، شهرداری، جهاد کشاورزی، زمین شهری، اموراراضی، منابع طبیعی، تامین اجتماعی، اداره کار واموراجتماعی، اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن، وزارت امورخارجه، نهادها، دفاتراسنادرسمی، ادارات آب وبرق و گاز و مخابرات، نیروی انتظامی، دفاتر امور مشترکین، بنگاه‌ها و آژانس‌های معاملات ملکی، بیمه، اداره گذرنامه، سفارت خانه ها، وزارت بهداشت، مراکز آموزش عالی، آموزش و پرورش، ثبت احوال، راهنمائی ورانندگی، دفاتر خدمات الکترونیک، دفاتر پیشخوان دولت، پلیس + ۱۰، مراجع انتظامی وقضائی، اداره آگاهی، راهور، اماکن، پلیس امنیت، پلیس فتا، پلیس پیشگیری، اینترپل، فرماندهی مرزبانی، کلانتری‌ها، مجتمع‌های قضایی، دادگاه‌ها، دادسراها، دادیاری ها، بازپرسی ها، دیوان عالی کشور واجرای احکام، کمیسیونها، هیات‌ها، شوراهای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری، مالیات بر شرکت‌ها، ثبت علائم تجاری، اداره کل امور اقتصادی و دارائی، بانکها، سازمانهای بازنشستگی و مستمری کل کشور موسسات و سایر ادارات و سازمانها ونهادها و دوایر دولتی وغیردولتی ذیربط وذیصلاح در خصوص تمامی امور اداری و کاری و شخصی و تمامی مایملک موکل اعم ازسابق وآتی اموال منقول وغیرمنقول ملکی یا موروثی وغیره:
۱- تقاضا واخذ هرگونه مفاصا حساب، گواهی، مجوز، پروانه، استعلام، پاسخ استعلام، امضاء ذیل فرم‌ها و مدارک و اوراق مربوطه، گواهی امضاء، پرداخت کلیه مالیات‌ها و عوارض اعم از مستغلاتی املاک، مستغلاتی موروثی، مالیات بر در آمد مشاغل و دیگرحقوق ودیون متعلقه، تقاضای تجدید و تمدید آن‌ها.
۲- پرداخت هرگونه عوارض، جریمه ومالیات وسایر هزینه‌ها، حق اعتراض به آراء و نظرات کارشناسان و ارزیابان وحضور در کلیه جلسات کمیسیونهای اداری ومالیاتی بدوی وتجدیدنظرخصوصا کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و کمیسیون مواد ۵ و۱۰۰ شهرداری و بیمه تامین اجتماعی و دفاع از حقوق موکل و مورث موکل ازهر جهت و نهایتاً پذیرش آراء و نظرات قطعیه وتادیه حقوق و دیون دولتی ودادن رسید و تقسیط جرائم متعلقه واسترداد اضافه پرداختیها.
۳- تقاضا و اخذ رونوشت یا اصل یا المثنی یا تعویضی یا اصلاحی یا تمدیدی مدارک بنام و برای موکل و مورث موکل اعم از شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه، گذرنامه، کارت بازرگانی، مدارک مربوط به یارانه و شماره اقتصادی و سند و برگ فروش و بیمه نامه و کارت سوخت و برگ معاینه فنی وعدم خلافی و عوارض سالیانه و مالیات مشاغل اتومبیل، سند مالکیت، بنچاق، استعلامات، گواهی‌ها، مفاصاحسابها، مجوزها، پروانه ها، مدارک تحصیلی، مدارک شغلی از مراجع مربوطه، دفترچه بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی و بیمه سلامت ایرانیان، مدارک مربوط به بیمه اموال و اشخاص و مسئولیت، کارت عابر بانک، دفترچه حساب، خدمات بانکداری الکترونیکی (تلفن بانک، اینترنت بانک، اس‌ام اس بانک، همراه بانک و غیره)، کد اقتصادی، انحصار وراثت، مالیات برارث، و سایر مدارک شخصی و یا مربوط به اموال موکل یا مورث موکل، تکمیل و امضاء ذیل تقاضانامه‌ها و فرم‌ها ومدارک و اوراق ولو بصورت الکترونیک، انجام استشهادیه، سپردن تعهدات در این زمینه به مراجع اداری، امضاء و گواهی امضاء، تادیه هزینه‌های قانونی و مالیات وعوارض ولو بصورت تقسیط و تسویه حساب، دادن رسید، همچنین عکسدار کردن شناسنامه یا کارت ملی با انجام تشریفات لازمه.
۴-شرکت در هیاتهای تشخیص یا کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر اعم از دارائی و ثبت و شهرداری و بیمه وتامین اجتماعی و یا هر مرجع و نهاد و باهر اسم یا عنوان دیگر و تقاضای رسیدگی و دفاع از حقوق موکل و اعتراض نسبت به تشخیص‌ها و تصمیمات، اداء توضیحات شفاهی و تقدیم لوایح دفاعیه وپیگیری موضوع تاحصول نتیجه نهایی حتی در دیوان عدالت اداری و حل وفصل اختلافات.
۶-مراجعه به هریک ازبانکها وموسسات مالی واعتباری وانعقاد هرعقدی درقالب هریک ازعقوداسلامی و اقدام به رفع هرگونه توقیف وبازداشت احتمالی و فک هرگونه رهن از کلیه اموال منقول و غیرمنقول موکل یا مورث موکل و انجام کلیه تشریفات لازمه در این خصوص اعم از تسویه حساب و ارائه مدارک لازمه وامضاء اوراق و مدارک مربوطه و مراجعه به کلیه بانکها موسسات مالی واعتباری سراسر کشور و انجام کلیه اموراداری و بانکی موکل یا مورث موکل در این خصوص و تشکیل پرونده و پیگیری امور و ارائه مدارک و امضاء ذیل فرم‌ها و اوراق و مدارک مربوطه در بانک و معرفی ملک به بانک هماهنگی با کارشناس برای ارزیابی ملک وتسلیم ودریافت اسناد ومدارک اعم از اصل یا رونوشت وکپی وانجام هرعملی که در راستای انجام مورد وکالت لازم وضروری باشد.
۷-مراجعه به کلیه شعب بانکها اعم از دولتی خصوصی موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای سرمایه گذاری و غیره در سطح کشور و یا شعب خارج از کشور، تسلیم اصول ویا رونوشت ویا فتوکپی اسناد ومدارک شناسایی موکل با حق اخذ وامضاء ذیل کلیه اسناد ومدارک مربوطه با حق انجام کلیه تشریفات مربوط در خصوص کلیه حسابهای موکل نزد کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی ودولتی وهریک از شعب مربوطه و کلیه حساب‌های دیگر مورث موکل اعم از اینکه حساب‌ها توسط وکیل و یا موکل در زمان گذشته افتتاح شده ویا درآتی توسط وکیل ویا موکل افتتاح شود. . ضمنا وکیل حق بستن ویا مسدود نمودن کلیه حساب‌های موکل که توسط وکیل ویا موکل یا مورث موکل در زمان گذشته افتتاح شده ویا در آینده افتتاح خواهد شد را دارا می‌باشد وهمچنین کلیه حق وحقوق وتکالیف وتعهداتی که موکل یا مورث موکل نسبت به تمامی حساب‌های بانکی را دارا می‌باشد بدون هرگونه کاستی عینا آن حقوق وتکالیف را به وکیل تفویض می‌نماید، قبول هرگونه تعهد وامضای هرنوع اسناد واوراق وتعهدآور از طرف موکل در این خصوص وسایر موارد پیش بینی نشده.
۸-اخذ کلیه مطالبات موکل یا مورث موکل تحت هرعنوان از هرشخص حقیقی یا حقوقی یا دولتی اعم از هزینه درمان، بیمه تکمیلی، بیمه عمر، حقوق بازنشستگی، کلیه خسارات، حقوق و مزایا و سنوات و فوق العاده و عیدی و پاداش بصورت نقدی و غیرنقدی بهر مبلغ و بهرمقدار بدفعات حتی بصورت چک و ظهرنویسی چک مربوطه و مراجعه به بانک مورد نظر و انجام تشریفات بانکی جهت دریافت مبلغ چک و ایصال وجه آن به موکل و اخذ رسید.
۹-مراجعه به سازمان تامین اجتماعی وشعبات ونواحی تابعه و ادارات حسابداری بیمه و قسمتهای ذیربط جهت تقاضای صدور واخذ هرگونه مفاصاحساب، گواهی ونیز پیگیری موضوع بازنشستگی وبیمه درمانی موکل و مورث موکل وتقاضای صدور و اخذ دفترچه‌های بیمه وتمدید و تجدید آن وتهیه وتقدیم هرگونه مدارک وسوابق و لیستهای بیمه ودریافت حقوق بازنشستگی موکل و مورث موکل وهرگونه مزایا و هزینه‌های درمانی وبیمارستانی ازسازمان مذکور و بانک مربوطه که به موکل یا مورث موکل تعلق میگیرد به هرمبلغ که باشد نقد با حق اخذ وجه واقرار به آن یا غیرنقدی حتی بصورت چک واخذ وجه وظهرنویسی چک مربوطه ودادن رسید و بازخرید یا بازنشستگی از مرجع یا اداره یا نهاد یا سازمان مربوطه و اخذ مفاصا حسابها و در صورت وجود بدهی تادیه دیون و تسویه حسابها.
۱۰-طرح واقامه دعاوی حقوقی و جزایی و حسبی جوابگویی و دفاع از هرگونه دعوی که علیه موکل یا مورث موکل اقامه شده یا بشود اعم از حقوقی، حسبی، جزایی، انتظامی، کیفری، تجدیدنظر، پژوهشی، فرجامی، اجرایی در کلیه دادگاه‌ها حتی دادگاه انقلاب ودیوان عدالت اداری، ورود در دعوی به عنوان ثالث، جلب شخص ثالث، اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی، دفاع از دعوای ثالث و ورود ثالث، ادعای جعل، تعیین جاعل، ارجاع به داوری، انتخاب داور، مصالحه و سازش، اعتراض به رای داور، اعتراض و رد اعتراض، تردید و تکذیب، استرداد دادخواست، استرداد دعوی، قبول یا رد سوگند، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، ادعای اعسار، اقرار در ماهیت دعوی، دعوای خسارت، صدوراجرائیه، اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل یا وکیل، تامین مدعی‌به، رفع تامین واخذ حکم جلب بدهکاران وتوقیف اموال تا احقاق حق موکل (حتی نزد شخص ثالث)، خلع ید ازمتصرفین ومستاجرین ازطرف محاکم قضائی با حق رضایت، سازش، مختومه نمودن پرونده، انتخاب وکیل و انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری وتعیین مصدق وکارشناس، پرداخت حق الوکاله و دستمزد آن‌ها، اقرار در ماهیت دعوی یا به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد و استفاده از مواد ۳۵ و۳۶ آیین دادرسی مدنی، تهیه تدارک لوازم ومقدمات لازم وتسویه حساب با موکل ناشی ازانجام واجراء موارد فوق درازاء رسید کتبی وبا حق امضاء دفاتر اسناد رسمی وبانکی، پیگیری دعاوی ناشی ازکارموکل یا مورث موکل دراداره کارواموراجتماعی وطرح شکایت نسبت به آرای هیاتهای تشخیص وحل اختلاف ادارات کارنزد دیوان عدالت اداری واقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزایی اعم ازاعلام جرم یا با تقدیم دادخواست یا شکواییه علیه هرشخص حقیقی یا حقوقی و دفاع از آن و دفاع از دعاوی علیه موکل یا مورث موکل ونسبت به هرخواسته و به هر میزان با حق واخواهی نمودن، ادعای جعل یا انکار یا تردید نسبت به سند طرف و استرداد، درخواست و اخذ گواهی حصر وراثت، توکیل بغیر ولو کرارا با حق عقد قرارداد با وکلای دادگستری حتی خود وکیل، ضم وکیل و فسخ یا جایگزینی آن، اجرای قرارها، مراجعه به مراجع نیروهای انتظامی، دریافت یا تسلیم اوراق ومدارک اعم ازاصل یارونوشت وکپی با حق مراجعه به تمامی دادسراهای عمومی، انقلاب اسلامی ودادگاههای حقوقی وجزایی ودادگاههای عام وخاص ومدنی وغیره واجرای احکام حقوقی وجزایی وانجام تعهدات ودرصورت لزوم تصدیق امضاء وتسلیم یا اخذ اوراق واسناد ومدارک اعم ازاصل یا رونوشت وکپی وانجام سایر تشریفات اداری وقانونی، اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به حساب موکل و وکیل،
۱۱-دریافت امضاء الکترونیک برای انجام کلیه امور مربوطه که لازم و ضروری باشد در خصوص تکمیل، تائید وارسال اظهارنامه الکترونیک موکل در سامانه سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه و تکمیل اطلاعات الکترونیکی، دریافت رسید یا کد رهگیری و عنداللزوم پرداخت مالیات متعلقه و انجام کلیه امور مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد مشاغل و مستغلات و املاک و مستغلات موروثی و کد اقتصادی و نیز با حق سپردن هرگونه تعهد و تضمین و امضاء ذیل اوراق و اسناد مالیاتی که موکل مکلف به تسلیم آن میباشد.
۱۲-انجام کلیه اموراداری وقانونی وبانکی موردنیاز جهت برقرارنمودن حقوق ومزایاوپاداش وحق سنوات وارائه مدارک مربوط به سابقه بیمه وبرقراری بیمه بیکاری و بازنشستگی یا حقوق بازنشستگی یا مستمری متعلق به موکل یا مورث موکل وتشکیل پرونده وپیگیری پرونده‌های متشکله یا به جریان انداختن پرونده کارگزینی موکل یا مورث موکل، انجام کلیه مکاتبات ومراودات لازم، دادن هر نوع تعهد و رسید، درخواست و دریافت هر نوع سند ومدارک اعم از اصل یا رونوشت وکپی یا المثنی، همچنین دریافت کلیه مطالبات سنوات گذشته و حقوق و مزایای معوقه و عائله مندی و حق اولاد وعیدی وپاداش و دفتر چه خواربار و کالا وبن‌های متعلقه و کلا «هرگونه حق و حقوق اعم از نقدی یا غیر نقدی که به موکل یا مورث موکل تعلق می‌گیرد و کلیه حقوق و مزایای ماهیانه بازنشستگی یا بیمه بیکاری و نیز سهام عدالت و سود آن بطور ماهانه مرتب منظم متناوب و یا دفعتا» واحده و انجام کلیه خدمات بانکی مربوطه اعم از افتتاح وگشایش هر گونه حساب بانکی و دریافت کارت عابر بانک، واریز وبرداشت، اخذ مکرر کارت بانکی مربوطه و نیز دریافت مجددآن در صورت مفقود یا منقضی شدن وانجام کلیه تشریفات لازمه قانونی واتخاذ هر نوع تصمیم در این خصوص بجای موکل واعتراض به تصمیم‌های متخذه در هر مرجع.
۱۳- تفویض، انجام، استعفاء، ضم یا فسخ وکالت نامه‌هایی که موکل، وکیل یا موکل آن می‌باشد.
۱۴ – مراجعه به مراکز آموزش عالی، هر یک از دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزش عالی با هر نام که باشد و انجام کلیه امور اداری و کاری مورث موکل و اخذ کلیه مدارک و سایر امور با حق امضاء ذیل اسناد و اوراق و فرم‌ها و مدارک و دادن رسید و ترجمه آن نزد مراجع قانونی و دریافت هرگونه تائیدیه و مراجعه به مراجع ذیصلاح.

حدود اختیارات
وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولو کرار اَ و مع الواسطه جز ئا یاکلا و با حق عزل و نصب وکلای بعدی دارای کلیه اختیارات لازم قانونی است و هر گونه اقدام وعمل وامضا وکیل بمنزله اقدام و عمل و امضا موکل نافذ ومعتبر و دارای اثرات قانونی است.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.