راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه وکالت اداری سامانه میخک

در بخش وکالتنامه سامانه میخک، برای یک سری از امور که معمولا ایرانیان خارج از کشور به آنها نیاز پیدا می کنند نمونه فرم های آماده ای تهیه شده است. البته این فرم ها صرفا به عنوان نمونه است و هر شخصی با توجه به نیاز خود می تواند متن وکالتنامه را کم و یا زیاد کند و یا کلا متن دلخواه خود را در سامانه میخک قرار دهد.

در مقاله نمونه متن وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور توضیح داده ایم که چرا لازم است افراد حتما در تنظیم وکالتنامه خود اگر اطلاعات حقوقی ندارند از یک کارشناس حقوقی مشاوره بگیرند.

سایت راهش آمادگی دارد تا متن پیش نویس وکالتنامه را توسط کارشناسان امور دفاتر اسناد رسمی آماده کند. کافی است با ما تماس بگیرید.

متن نمونه وکالت اداری سامانه میخک

مراجعه به کلیه وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها، شرکتها، نهادها، شوراها اعم از دولتى، وابسته به دولت، غیر دولتى، شهرداری ها ، دادگاه هاى عمومى و انقلاب، اجراى احکام و سایر مراجع ذیربط به منظور انجام کلیه امور ادارى موکل شامل: تادیه هزینه هاى قانونى، پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه، حقوق ثبتى، بدهى آب، برق ، گاز و تلفن و تسویه حساب با قسمت هاى مربوطه و نیز مراجعه به بانک ها، موسسات مالی و اعتباری مجاز جهت درخواست و اخذ هر نوع وام براى موکل تحت هر عنوان قانونى و در صورت نیاز به وثیقه نهادن اموال غیرمنقول موکل در قبال اخذ وام.
همچنین تقاضاى صدور اجرائیه علیه کلیه بدهکاران اعم از اینکه مربوط به اسناد رسمى باشد یا چکهاى بانکى و نیز اقدام جهت وصول وجوهى که در صندوق دادگسترى و مراجع قضائى یا ادارات ثبت به نام موکل تودیع گردیده و همچنین اخذ مفاصا حساب ها و گواهی ها و مجوزها از مراجع یاد شده و درخواست و دریافت اسناد مالکیت به نام موکل و درصورت مفقود شدن یا عدم دسترسى به آن، درخواست و اخذ المثنى سند و انجام کلیه مواردى که براى انجام امور مربوط به آن لازم باشد.

وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت، حق توکیل به غیر ولو کرارا دارد/ ندارد و دارای اختیارات مزبور و تام می باشد. اقدام و امضای وی در موارد اشاره شده به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد. این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.

دیگر نمونه فرم های وکالتنامه

۴/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.