راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

۳ نمونه فرم وکالت دریافت حقوق و مستمری + فایل WORD و PDF

کلیه کارمندان بازنشسته و بازماندگان محترم می‌توانند با ارائه وکالتنامه از طریق وکیل خود با رعایت مقررات مربوطه اقدام به دریافت مستمری و دیگر مطالبات خود نمایند.

فهرست

وکالت برقراری و دریافت حقوق و مستمری

متن وکالت

متن حقوقی سند وکالت برقراری حقوق و مستمری: مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و دوائر و توابع آن و بانک رفاه کارگران و شعبات آن تحت هر کد بانکی و دوائر و مقامات آن‌ها و هر کدام از شعبات پست بانک و دیگر بانک‌ها تحت هر نام و با هر کد و شاخص بانکی که در آتیه تعیین و اعلام و مشخص شود اقدام در خصوص انجام کلیه امور اداری و قانونی و بانکی و مالی و اعتباری مورد نیاز در خصوص برقرار نمودن و اخذ حقوق و مستمری و بیمه بیکاری و مزایا و پاداش و عیدی‌ها و بن کارگری و کالابرگ و اقلام اعم از گذشته، حال و آینده متعلق به موکلین از قبل مرحوم حسین نظری مورث نامبرگان فوف و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده‌های متشکله و همچنین افتتاح حساب بنام و برای موکلین و برداشت و دریافت هر مقدار وجه ولو بکرات از حسابهای مفتوحه و انجام کلیه مکاتبات و مراودات و اتخاذ هر نوع تصمیم بجای موکلین و اخذ و دریافت کلیه وجوه مربوطه در رابطه با موارد مطروحه بالا نقدا یا بصورت چک و ایصال وجوه و چک به موکلین در قبال اخذ رسید کتبی و امضاء ذیل کلیه اوراق و مدارک و اسناد و دفاتر و نوشتجات مربوطه و قیام و اقدام به تمامی تشریفات بنحوی که در هیچ یک از مراحل فوق نیازی بحضور و اجازه ثانوی موکلین نباشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه ودر خصوص مورد وکالت و لوازم آن می‌باشد و اقدام و امضاء وکیل بجای اقدام و امضا موکلین معتبر است مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

بیشتر بخوانید: نمونه فرم وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور

متن حقوقی سند وکالت دریافت حقوق بازنشستگی

مورد وکالت: دریافت حقوق بازنشستگی و مستمری و هرگونه مزایایی که به موکل تعلق گیرد (همه ماهه) ازشعبه تامین اجتماعی یا هر بیمه دیگر در تهران یا شهرستان یا هریک از بانک‌ها به هر شماره حساب که به امر مرقوم اختصاص یافته باشد و امضا لیست‌ها و اوراق واسناد مربوطه و همچنین درخواست و دریافت کارت بانکی موکل از بانکی که حقوق موکل به آن واریز می‌گردد اعم از اصل یا المثنی و تغییر رمز آن و دادن رسید و قیام و اقدام به هر عملی که به منظور انجام موارد فوق لازم و ضروری بداند ویا تصریح اینکه چنانچه وجوه مرقوم در حساب پس اندازو بنام موکل در شعبه بانک ملی ایران یا هر بانک دیگر نیز تودیع گردد وکیل با استفاده از اختیارات فوق حق دریافت مستمر آن رادارا می‌باشد و ملزم است وجوه دریافتی را با اخذ رسید کتبی به موکل مسترد نماید.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم درانجام موردوکالت باحق توکیل به غیر ولو کراراً ازطرف موکل دارای اختیارات تامه ومطلقه بوده واقدام وامضای وی به منزله اقدام وامضای موکل نافذ ومعتبر وممضی است ومدلول این ورقه فقط درنفس وکالت موثر است.

نمونه وکالت نامه اخذ حقوق و مستمری

مورد وکالت: مراجعه به اداره/ سازمان/ وزارت… و دریافت هر مقدار وجه از حساب فوق که بنام موکل می‌باشد به دفعات و کرات اعم از اصل و سود و جایزه و عیدی و بن و پاداش و آنچه و هرچه به موکل تعلق می‌گیرد و دادن رسید و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه در بانک و واریز و پرداخت هر مقدار وجه به حساب مذکور و دریافت مجدد آن و در صورت لزوم با حق مسدود نمودن حساب مرقوم و نیز با حق مراجعه به اداره امور بازنشستگی موکل در و دوایر تابعه آن و هر مرجع ذیصلاح دیگر که جهت انجام امور این وکالتنامه لازم و ضروری باشد و انجام تشریفات اداری و قانونی لازم و عند الاقتضاء با حق تغییر بانک مربوطه و شعبه آن در هر نقطه‌ای که لازم باشد و افتتاح حساب جدید و واریز و برداشت مکرر وجه از حساب مفتوحه با کلیه اختیارات مصرحه در بالا نسبت به حقوق بازنشستگی موکل و کلیه مزایای مربوط به آن بشرح فوق‌الذکر و بطور کلی انجام تمامی اموری که در زمینه مورد وکالت لازم باشد بدون نیاز به حضور و امضاء و اجازه مجدد موکل.

حدود اختیارات

وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی ازجانب موکل می‌باشد و عمل و امضا وی در زمینه مورد وکالت بمنزله عمل و امضاء موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است.

بتاریخ یکهزار و سیصد و محل امضاء

نکات مهم در وکالتنامه دریافت حقوق بازنشستگی

۱ کارمندان بازنشسته و بازماندگان محترمی که در داخل کشور اقامت و تمایل به دریافت مستمری از طریق وکیل دارند، باید نسبت به ارائه وکالتنامه رسمی محضری که در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور تهیه و تنظیم می‌شود اقدام نمایند.

۲ کارمندان بازنشسته و بازماندگان محترمی که در خارج از کشور اقامت وتمایل به دریافت مستمری از طریق وکیل دارند، ملزم‌اند نسبت به ارائه وکالتنامه رسمی که توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت تهیه و تنظیم می‌شود اقدام نمایند.

۳ وکالتنامه‌های تنظیم شده در داخل کشور می‌بایست ممهور به مهر برجسته دفتر خانه اسناد رسمی باشد.

۴ وکالتنامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور، می‌بایست ممهور به مهر برجسته سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد.

۵ وکالتنامه می‌بایست دارای شماره و تاریخ تنظیم باشد.

۶ وکالتنامه تا زمان حیات موکل و زمانی که گواهی‌عدم عزل وکیل توسط موکل ارائه نشده، قابل استناد ودارای درجه اعتبار است.

دانلود نمونه فرم‌های دریافت حقوق بازنشستگی WORD – PDF

۴.۹/۵ - (۲۷ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.