راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعرفه‌های جدید خدمات کنسولی در خارج از کشور

بر اساس قانون، تعرفه خدمات کنسولی در بازه‌های زمانی مشخصی از سوی قوه مجریه بازبینی و تعیین می‌شود.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ آخرین تغییرات را در قالب «آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی» تصویب کرد. با ابلاغ این آیین نامه به وزارت امور خارجه، خدمات کنسولی از تاریخ ۶/۹/۱۴۰۰ با تعرفه‌های جدید انجام‌پذیر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: هزینه وکالت نامه خارج از کشور

جدول کامل تعرفه‌های جدید

۲۵ثبت ولادت و صدور شناسنامه در مهلت قانونی (تا ۱۵ روز از تاریخ تولد)۱
۳۵ثبت ولادت و صدور شناسنامه بعد از مهلت قانونی (از ۱۶ روز تا ۶ ماه بعداز تاریخ تولد)۲
۵۰ثبت ولادت و صدور شناسنامه بعد از مهلت قانونی (بعد از ۶ ماه از تاریخ تولد)۳
۳۵ثبت ولادت و صدور شناسنامه بانوان مشمول بند (۶) ماده (۹۷۶) قانون مدنی (در هر سنی)۴
۳۰تعویض شناسنامه۵
۴۵صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)۶
۹۰صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)۷
۱۵۰صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن)۸
۵۰تغییر نام و نام خانوادگی۹
۳۰حل  اختلاف سند سجلی۱۰
۱۰الصاق عکس به شناسنامه ۱۱
۲۰صدور گواهی تجرد۱۲
۲۵صدور کارت هوشمند ملی۱۳
۵۰صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت اول)۱۴
۷۰صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت دوم)۱۵
۹۰صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن)۱۶
۱۷صدور اجازه ازدواج اتباع ایرانی در خارج از کشور۱۷
۳۰صدور پروانه زناشویی۱۸
۲۵ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن ایرانی۱۹
۳۵ثبت ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی۲۰
۱۵صدور سند ازدواج۲۱
۵۰ثبت طلاق (در شرایط حضور زوجین)۲۲
۶۵ثبت طلاق (یکطرفه بدون استعلام از مرکز)۲۳
۱۱۵یبت طلاق (یکطرفه با مجوز مرکز)۲۴
۳۰صدور سند طلاق ۲۵
۱۵تصویر (کپی) برابر اصل از سند طلاق و یا ازدواج به درخواست یکی از زوجین۲۶
۲۵اخذ آثار انگشتان در نمایندگی۲۷
۲۵درخواست صدور گواهی عدم سو پیشینه۲۸
۵۰درخواست صدور گواهی عدم سو پیشینه خارجیانی که مدتی در ایران اقامت داشته اند۲۹
۲۰ترجمه صفحه اول شناسنامه (گواهی ولادت)۳۰
۳۰صدور گواهی تاهل (ویا ترجمه کامل شناسنامه)۳۱
۲۰تایید و ترجمه گواهی ولادت (درج مهر اصلالت) درصورت عدم صدور شناسنامه در نمایندگی۳۲
۳۲نصب قیم یا امین موقت ۳۳
۱۰اضافه کردن نام فرزند خارجی در شناسنامه ایرانی مادر۳۴
۳تایید عکس اتباع ایرانی (هر قطعه)۳۵
۱۰ارسال پاسخ دارنده اوراق قضایی به مراجع قضایی۳۶
۳۵انجام ممکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی برای عابرین غیر مجاز۳۷
۱۴صدور گواهی فوت (در صورت ثبت فوت) هر برگ۳۸
۳۰ثبت موقت کشتی در نمایندگی ها۳۹
۱۵تصدیق تقاضانامه سرپرستی۴۰
۱۰اجرای صیغه ازدواج دایم شرعی در نمایندگی و صدور گواهی مربوطه۴۱
۵۰اجرای صیغه طلاق شرعی در نمایندگی و صدور گواهی مربوطه۴۲
۲۰صدور گواهی احراز هوییت بعنوان مقامات محل۴۳
۵استعلام الکترونیکی هویت انفرادی۴۴
۵تایید احراض هوییت با امضای رییس نمایندگی۴۵
۵۰مکاتبه با مرکز جهت انتقال پیکر اتباع غیر ایرانی به داخل کشور ۴۶
تعرفه (یورو)شرح: ب (امور مربوط به گذرنامه و مشمولین)ردیف
۱۰۰صدور و تعویض گذرنامه۴۷
۵۰صدور اولین گذرنامه افراد کمتر از دو سال تمام ۴۸
۲۵۰صدو گذرنامه عابرین غیر مجاز۴۹
۱۸۰صدور گذرنامه مخدوش و مفقود۵۰
۳۰۰صدور گذرنامه مخدوش و مفقود دوم به بالا ۵۱
۲۰۰صدور گذرنامه پناهندگان بار اول۵۲
۲۰تغییر محل اقامت از ایران به خارج۵۳
۲۰استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور۵۴
۲۰صدور خروج مشمولین و غیره تسهیلاتی۵۵
۲۰صدور برگ عبور (به استثنای مشمولین بند (الف) (ماده ۹) آیین نامه)۵۶
۳۰تقاضای دریافت مجوز برای بار سوم خروج ویژه مشمولین ۵۷
۲۰تایید امضای مشمول بر روی کاربرگ های خرید خدمت۵۸
۲۰تایید امضای مشمول بر روی کاربرگ های معافیت پزشکی۵۹
۲۰تایید امضای مشمول بر روی کاربرگ های معافیت رهبری۶۰
۲۰تایید هر امضا بر روی کاربرگ های معافیت کفالت۶۱
۲۰تایید هر امضا بر روی کاربرگ های درخواست تعویض یا المثنی کارت معافیت و یا انجام خدمت سربازی۶۲
۲۰صدور یادداشت برای نمایندگی های خارجی (تقاضای روادید، تایید گذرنامه و …) برای هر نفر۶۳
تعرفه (یورو)شرح: ج (امور مربوط به تابعیت)ردیف
۲۰اظهارنامه بقا به تابعیت پدر۶۴
۴۰سند بقا به تابعیت پدر۶۵
۳۰اظهاریه تحصیل تابعیت ۶۶
۵۰سند تابعیت به ازای هر همراه (۱۰۰) یورو۶۷
۲۵اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر۶۸
۳۵موافقتنامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر۶۹
۲۵درخواست بازگشت به تابعیت اصلی (بانوان)۷۰
۲۵موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی (بانوان)۷۱
۲۰درخواست بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی (بانوان)۷۲
۲۰موافقتنامه بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی (بانوان)۷۳
۲۵درخواست  اختیار تابعیت زوج۷۴
۴۵موافقتنامه اختیار تابعیت زوج۷۵
۵۰تقاضانامه خروج از تابعیت۷۶
۲۵۰سند خروج از تابعیت به ازای هر همراه (۱۰۰) یورو۷۷
۲۰درخواست بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران۷۸
۴۰سند بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران۷۹
۳۵درخواست تابعیت فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی۸۰
۷۰درخواست تجدید نظرخواهی از مخالفت یا درخواست تابعیت برای فرزندان متولد از مادر ایرانی (طرح کمیسیون تابعیت وزارت کشور)۸۱
۲۵۰سند شناسایی تابعیت خارجی۸۲
تعرفه (یورو)شرح: د. (امور مربوط به تایید اسناد و مدارک تجاری (امور مالی و اموال)ردیف
۶۰تصدیق اعتبار و سرمایه شرکت ها (ترازنامه، اساسنامه، روزنامه رسمی وآگهی های سرمایه شرکت، صورت مطالبات مجمع عمومی، گواهی سهام و سهم الشرکه، شرکت نامه و غیره)۸۳
۶۰تصدیق اعتبار و سرمایه بازرگانان (درصورت ارایه مدرک مانند کارت بازرگانی، گواهی های سرمایه گذاری، گواهی های مربوط به مالکیت بازرگانی و غیره)۸۴
۶۰تصدیق معرفی نامه نمایندگان شرکت ها۸۵
 صورتحساب یا پیش رسید فروش کالا  
۲۰از ۱ تا ۱۵۰ یورو۸۶
۷۰از ۱۵۱ تا ۱۵۰۰ یورو۸۷
۱۲۰از ۱۵۰۱ تا ۷۵۰۰ یورو۸۸
۲۴۰از ۷۵۰۱ تا ۱۵۰۰۰ یورو۸۹
۵۰۰از ۱۵۰۰۱ تا ۷۵۰۰۰ یورو۹۰
۱۰۰۰از ۷۵۰۰۱ یورو به بالا۹۱
 تصدیق گواهی مبدا یا مقصد کالا (در صورت ذکر بها یا مبلغ مندرج در صورتحساب تصدیق شده) 
۲۰از ۱ تا ۱۵۰ یورو۹۲
۷۰از ۱۵۱ تا ۱۵۰۰ یورو۹۳
۱۲۰از ۱۵۰۱ تا ۷۵۰۰ یورو۹۴
۲۴۰از ۷۵۰۱ تا ۱۵۰۰۰ یورو۹۵
۵۰۰از ۱۵۰۰۱ تا ۷۵۰۰۰ یورو۹۶
۱۰۰۰از ۷۵۰۰۱ یورو به بالا۹۷
۱۰۰۰در صورت عدم ذکر بها یا عدم تصدیق صورتحساب ۹۸
 تصدیق سالم یا معیوب بودن کالا، گواهی استاندارد کالا، گواهی بازرسی کالا، گواهی بهداشتی کالا (در صورت ذکر بها و یا مبلغ مندرج در صورتحساب تصدیق شده) 
۵۰از ۱ تا ۱۵۰ بورو۹۹
۱۱۰از ۱۵۱ تا ۱۵۰۰۰۰ یورو۱۰۰
۲۰۰از ۱۵۰۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰۰۰ یورو۱۰۱
۴۰۰از ۱۵۰۰۰۰۰۱ یورو به بالا۱۰۲
۴۰۰در صورت عدم ذکر بها  و یا عدم تصدیق صورتحساب ۱۰۳
 تصدیق اسناد تملک، مطالبات دارایی یا اموال در صورت تعیین بها 
۱۵از ۱ تا ۱۵۰ یورو۱۰۴
۶۰از ۱۵۱ تا ۱۵۰۰ یورو۱۰۵
۱۰۰از ۱۵۰۱ یورو به بالا۱۰۶
 تصدیق اسناد تملک، مطالبات، دارایی یا اموال بدون ذکر بها 
۱۰۰املاک یا اموال غیر منقول۱۰۷
۳ درصد ارزش خالص کالااموال منقول با تشخیص نمایندگی از ارزش بهای کالا۱۰۸
معادل ۵ درصد کل مبلغ وصول شدهوصول مطالبات اشخاص متفرقه از اتباع یا دولت های خارجی از طریق نمایندگی یا به وسیله اقدامات دیپلماتیک یا قراردادهای بین المللی۱۰۹
۳درصد ارزش خالص کالاجمع آوری و وصول ماترک منقول به ازای هر پانصد هزار ریال ۱۱۰
معادل ۷ درصد ارزش خالص مالیجمع آوری و وصول اموال غیر منقول۱۱۱
معادل ۵ درصد ارزش خالص ماترکتحریر ترکه و مهر و موم آن۱۱۲
به نسبت ۷ درصد از جمع بهاحفاظت اموال منقول از قبیل اثاثیه منزل، ماشین آلات و غیره۱۱۳
معادل ۵ درصد دریافتی نمایندگیحق الزحمه اخذ دیه، بیمه و خسارت افرادی که به هر علتی در خارج از کشور فوت می کنند.۱۱۴
معادل ۷ درصد از درآمد خالصفروش اموال اتباع ایرانی توسط نمایندگی۱۱۵
۲۰تصدیق قرارداد کار، بین اشخاص حقیقی و حقوقی ۱۱۶
۲۰تصدیق قرارداد، بین اشخاص حقیقی (بدون بار مالی)۱۱۷
 تصدیق قرارداد بین اشخاص حقیقی و حقوقی (با بار مالی) 
۲۰از ۱ تا ۱۵۰ یورو۱۱۸
۴۰از ۱۵۱ تا ۱۵۰۰ یورو۱۱۹
۷۰از ۱۵۰۱ یورو به بالا۱۲۰
 شرح: ه. (امور کلی و متفرقه) 
۲۰تصدیق انواع اقرارنامه، تعهدنامه، رضایت نامه، بذل اموال منقول یا غیر منقول۱۲۱
۲۰تصدیق امضا و مهر دوایر دولتی و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور۱۲۲
۳۰تصدیق امضا و مهر مراجع رسمی و دوایر دولتی خارجی ۱۲۳
۱۵تصدیق امضا اشخاص متفرقه (اتباع جمهوری اسلامی ایران)۱۲۴
۱۳۲تصدیق امضای ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال یا فروش اموال غیر منقول۱۲۵
۳۰تصدیق امضای ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال یا فروش اموال منقول۱۲۶
۲۰تصدیق امضای ذیل وکالتنامه برای سایر موارد مانند دریافت مستمری یا حقوق بازنشستگی، امور اداری، بانکی، قضایی و خرید اموال منقول و غیره۱۲۷
۵۰تصدیق امضای ذیل وکالتنامه برای خرید اموال غیر منقول۱۲۸
۲۰ابلاغ فسخ وکالتنامه به وکیل۱۲۹
۱۰ درصد تعرفه تایید شده برای هر بندتایید صفحه های بعدی و رونوشت اسناد و مدارک مندرج در بندهای (۸۵) تا (۱۱۴) (هر صفحه)۱۳۰
۴۰حق الزحمه ترجمه اوراق توسط نمایندگی ها (هر صفحه) (هر صفحه (۲۵) سطر و هر سطر (۱۵) کلمه – کمتر از (۱۵) سطر (۵۰ درصد) یک صفحه کامل محاسبه می گردد.)۱۳۱
۱۵مکاتبه با مقامات محل به درخواست مراجعین۱۳۲
۱۵تصویر (کپی) برابر اصل کردن سند (مهر و امضا) در صورت درخواست شخصی افراد۱۳۳
۲۰استعلام، ترجمه و تایید گواهینامه رانندگی ۱۳۴
۲۵صدور نامه برای ترخیص لوازم منزل۱۳۵
۱۵هرگونه مکاتبه در موضوعاتی غیره از موارد دارای تعرفه با ادارات مرکزی و یا دفاتر استانی وزارت امور خارجه و یا سایر نمایندگی ها و یا سازمان های داخل کشور به درخواست شخصی افراد۱۳۶
۲۰ثبت نام در سامانه الکترونیکی مربوط به وزارت امور خارجه و یا اخذ هر شماره رهگیری از سامانه الکترونیکی مربوط به وزارت امور خارجه به درخواست متقاضی که توسط کارمند وزارت خارجه صورت پذیرد.۱۳۷
۲۰ثبت نام در سامانه روادید وزارت امور خارجه بنا به درخواست متقاضی، که توسط کارمند وزارت امور خارجه صورت پذیرد۱۳۸
۲۰تصدیق صحت صدور و اصالت سند صادره از سوی مراجع داخلی ۱۳۹
۲۰ارایه خدمات کنسولی توسط کارمند وزارت امور خارجه در مکانی خارج از محل استقرار نمایندگی به درخواست متقاضی به ازای هر شماره رهگیری سامانه الکترونیکی مربوط به وزارت امور خارجه (علاوه بر تعرفه مصوب خدمت مذکور)۱۴۰
۲۵چاپ و الصاق گواهی آپوستیل۱۴۱
۱۰مهر و موم (پلمپ) اسناد و مدارک۱۴۲
۳۰ثبت و تصدیق وصیتنامه ۱۴۳
۲۴تایید مدارک تحصیلی دانش آموزان، مدارک فارق التحصیلی دانشگاهی و ریز نمرات، به ازای هر شماره رهگیری سامانه الکترونیکی مربوط به وزارت امور خارجه ۱۴۴
۲۴تایید گواهی آموزشی، فنی و حرفه ای، شغلی، پایان دوره علمی و یا تخصصی، دکتری افتخاری، تقدیرنامه ها به ازای هر شماره رهگیری سامانه الکترونیکی مربوط به وزارت امور خارجه ۱۴۵
۳۰تحریر، تنظیم و تصدیق صورت مجلس (بدون بار مالی)۱۴۶
۱۶۰تحریر، تنظیم و تصدیق صورت مجلس (با بار مالی)۱۴۷
۲۰صدور انواع گواهی (نسبت، تابعیت، اقامت و غیره) برای افراد حقیقی و بدون بار مالی۱۴۸
۵تاییدمهر و امضای وزارت امور خارجه و یا دفاتر استانی بر روی اسناد و مدارک در نمایندگی ۱۴۹
۱۵استعلام صحت صدور، اصالت اسناد و مدارک خارجی و یا مهر و امضای مندرج بر آن ها از مراجع ذیصلاح خارجی۱۵۰
حداکثر (۵) یورو در هر دقیقهمشاوره تلفنی و یا پاسخگویی به سوالات و یا موارد مشابه بر بستر خطوط مخابراتی بر اساس زمان مکالمه ۱۵۱
۳/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.