راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

جدول تعرفه های دفاتر اسناد رسمی با قانون جدید

تعرفه های دفاتر اسناد رسمی با قانون بودجه سال ۹۹ دستخوش تغییراتی شده است.

این تغییرات ، مربوط به افزایش حق الثبت در تعرفه دفاتر اسناد رسمی است.

در این تغییرات نیم درصد به حق الثبت علاوه به نیم درصد قبلی افزوده می شود.

جدول تعرفه های دفاتر اسناد رسمی

تاثیر بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۳۹۹ در هزینه دفاتر اسناد رسمی

فارغ از هر گونه بحث حقوقی که این بند شامل چه اسنادی می شود و به چه ترتیب می شود صرفا قصد مقایسه داریم.

حق التحریر اسناد زیر مطابق بخشنامه سال ۱۳۹۴ محاسبه گردیده است.

اسناد خودرو بر فرض اینکه بند مذکور شامل این اسناد می شود.

خودروهای داخلی مدل ۱۳۹۹ و خودروهای خارجی مدل ۲۰۱۹ مالیات ۱ درصد

اسناد خودرو

نام خودروهزینه سند ( به ریال) قبل از اعمال بند مذکور هزینه سند ( به ریال) پس از اعمال بند مذکور درصد تقریبی افزایش
پراید ۱۳۱ و ۱۳۲ ۶۹۶۶۵۰۰۸۵۶۶۵۰۰۲۳
پژو ۲۰۶ تیپ ۲۱۱۸۰۸۰۵۱۴۷۳۳۰۵۰۲۴
پژو ۲۰۶ تیپ ۵۱۴۴۵۷۲۰۰۱۸۱۰۷۲۰۰۲۵
پژو ۴۰۵ بنزینی۱۱۱۶۸۶۰۰۱۳۹۱۸۶۰۰۲۵
برلیانس ۳۳۰۱۹۰۲۴۷۰۰۲۳۹۲۴۷۰۰۲۵
جک s5 اتوماتیک۴۷۰۶۴۹۰۰۶۰۶۶۴۹۰۰۲۸
مزدا ۳۵۱۵۷۰۱۰۰۶۶۵۷۰۱۰۰۲۹
سوناتا هیبرید۹۳۷۱۶۳۵۰۱۲۱۸۴۱۳۵۰۳۰

اسناد قطعی غیر منقول

بر فرض حق الثبت موضوع ماده ۱۲۳ همان نیم درصد بدون کسر درصد موضوع ماده ۶۴ ق م م

قطعی غیر منقولهزینه سند ( به ریال) قبل از اعمال بند مذکور هزینه سند ( به ریال) پس از اعمال بند مذکور درصد تقریبی افزایش
ماخذ ۴۰۰۰۰۰۰۰۵۵۸۲۰۰۰۵۷۸۲۰۰۰۳.۵
ماخذ ۹۰۰۰۰۰۰۰۹۱۰۲۰۰۰۹۵۵۲۰۰۰۴.۹
ماخذ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۱۱۲۰۵۰۰۰۱۱۹۰۵۰۰۰۶.۲
ماخذ ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۳۰۹۰۰۰۰۱۴۰۴۰۰۰۷.۲
ماخذ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۱۳۰۰۰۱۵۲۱۳۰۰۰۸.۵
ماخذ ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۱۴۸۹۸۰۰۰۱۶۳۴۸۰۰۰۹.۷

اسناد رهنی

سند رهنیهزینه سند ( به ریال) قبل از اعمال بند مذکور هزینه سند ( به ریال) پس از اعمال بند مذکور درصد تقریبی افزایش
مبلغ
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۸.۱۴۷.۰۰۰۲۰.۶۴۷.۰۰۰۱۴
مبلغ
۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۹.۳۷۹.۰۰۰۳۸.۸۷۹.۰۰۰۳۲
مبلغ
۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴۳.۷۳۹.۰۰۰۶۳.۲۳۹.۰۰۰۴۴
مبلغ
۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۶۵.۲۷۹.۰۰۰۹۹.۷۷۹.۰۰۰۵۲
مبلغ
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۸۷.۵۳۷.۰۰۰۱۳۷.۵۳۷.۰۰۰۵۷
مبلغ
۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۷۴.۷۳۷.۰۰۰۶۲۴.۷۳۷.۰۰۰۶۷

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.