راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

هزینه سند

اطلاعیه کانون سردفتران خراسان رضوی درباره نیم درصد اضافه حق الثبت

در کلیه اسناد مالی موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت ،مبلغ نیم درصد اضافه بر حق الثبت دریافت و به حساب متمرکز بانک مرکزی به شماره اعلامی از ناحیه اداره کل ثبت استان واریز و قبض آن ضمیمه…
ادامه مطلب ...