راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

کانادا

صدور شناسنامه برای نوزاد و فرزند زیر ۱۸ سال در کانادا و آمریکا

ایرانیان مقیم کانادا و یا آمریکا که دارای فرزند می‌شوند و یا فرزند زیر ۱۸ سالی دارند که هنوز شناسنامه ایرانی برای آنها نگرفته‌اند مطابق فرم ۴۲۰ دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران
ادامه مطلب ...

تعطیلات رسمی کانادا

تعطیلات عمومی کانادا تعطیلات رسمی در کانادا که به عنوان تعطیلات قانونی، تعطیلات دولتی شناخته می‌شوند، شامل انواع تعطیلات فرهنگی، ملی و مذهبی هستند که در کانادا در سطوح فدرال یا
ادامه مطلب ...