راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

گذرنامه

کلیه اطلاعات لازم درباره صدور و تمدید گذرنامه در ایران و خارج از کشور و همچنین اخبار و قوانین مرتبط با پاسپورت ایرانی و پاسپورت خارجی

پیش نویس آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

فصل اول – تشكيلات دفترخانه در اجرای مواد متعدد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و با توجه به تغییر روش تنظیم اسناد از سنتی به الکترونیکی و فسخ مقررات قبلی، آیین
ادامه مطلب ...

معنی حقوقی کلمات ( گ)

گاوبند در قانون اصلاحات ارضی۱۹-۱۰-۴۰ کسى است که مالک زمین نیست وباداشتن یک یا چند عامل زراعتى بوسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت مى کند و مقدارى از محصول را بصورت نقدى یا…
ادامه مطلب ...

معنی حقوقی کلمات ( پ )

معنی حقوقی کلمات ( پ ) پاداش (حقوق ادارى) وجهى که درازاء خدمتى یا ابراز لیاقتى داده شود. على الاصول متناوب و مستمر نیست و پرداخت آن تابع آئین نامه مزایا نمى باشد تأثیرى در حقوق تقاعد…
ادامه مطلب ...