راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

طلاق در سفارت ایران در فرانکفورت

طلاق ایرانیان خارج از کشور از موضوعات مهم کنسولی است که آشنایی دقیق با قوانین و فرآیندهای قانونی آن برای افرادی که قصد جدایی از همسر خود را دارند بسیار مهم و حائز اهمیت است.

این مقاله راهنمای کامل و اطلاعات جامعی درباره ثبت طلاق در سفارت ایران در فرانکفورت و طلاق ایرانیان در آلمان است. اگر می‌خواهید درباره قوانین و فرآیند طلاق ایرانیان در آلمان اطلاعات کاملی داشته باشید ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

برای کد رهگیری میخک، مشاوره در خصوص پرونده طلاق و معرفی وکیل دادگستری در واتساپ با راهش تماس بگیرید.

فهرست

طلاق ایرانیان خارج از کشور مطابق چه قوانینی است؟

در مورد طلاق ایرانیان خارج از کشور و در اینجا طلاق ایرانیان در سفارت ایران در فرانکفورت مهم‌ترین نکته‌ای که می‌بایست مد نظر داشت دو ماده قانونی بسیار مهم است:

یک: ماده ۶ قانون مدنی: در این قانون به صراحت آمده است: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.» این قانون کامل مشخص می‌کند که قانون رسیدگی به احوالات شخصیه ایرانیان خارج از کشور قانون ایران است و این که ساکن کدام کشور باشند تفاوتی در موضوع ندارد. پس اگر ساکن هر کجای دنیا که باشید و خواهان ثبت طلاق ایرانی باشید می‌بایست طبق قوانین اسلامی و ایرانی طلاق را انجام دهید.

البته این موضوع مخالف با رعایت و اجرای طلاق خارجی نیست. چنانچه در ادامه هم به تفصیل توضیح خواهیم داد در صورتی که یک ایرانی در خارج از کشور بخواهد طلاق وی توسط سفارت صادر شود می‌بایست حکم دادگاه صالحه آن کشور را نیز ارائه دهد.

دو: به موجب ماده ۳۱ قانون ثبت احوال وتبصره ذیل ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱)، واقعه طلاق ایرانیان مقیم خارج ازکشور که ازدواج آنان درشناسنامه درج گردیده باشد بنابر تقاضای آنان و ارائه مدارک لازم، توسط مامورین کنسولی به ثبت خواهد رسید.

این قانون نیز راه را برای ثبت طلاق در سفارت و کنسولگری هموار کرده است و افرادی که نخواهند خود یا وکیل‌شان به دادگاه ایران مراجعه کند از طریق سفارت می‌توانند طلاق خود را به ثبت برسانند.

آشنایی کلی با انواع روش‌های طلاق ایرانیان در سرکنسولگری ایران در فرانکفورت

به طور کلی ایرانیان خارج از کشور از دو مسیر می‌توانند نسبت به درخواست ثبت طلاق خود اقدام نمایند. شیوه اول اقدام از سوی سفارت و کنسولگری و درخواست ثبت طلاق توسط سفارت و در اینجا سرکنسولگری ایران در فرانکفورت است که مطابق با شرایط افراد مختلف به چهار شکل است. و شیوه دوم درخواست صدور حکم طلاق از دادگاه ایران است.

درخواست طلاق از دادگاه ایرانی نیز می‌تواند به واسطه وکالت نامه‌های صادره از سامانه میخک و سپردن پرونده وکالت طلاق به وکیل دادگستری باشد و همچنین روش دوم و ساده‌تر ثبت الکترونیک قرارداد وکالت با وکیل دادگستری از طریق سامانه ثنا است.
در ادامه تمام روش ها، مراحل و مدارک آن‌ها را توضیح خواهیم داد.

سرکنسولگری ایران در فرانکفورت

ثبت طلاق در کنسولگری ایران در فرانکفورت (۴ روش)

درخواست ثبت طلاق از طرف ایرانیان مقیم حوزه سرکنسولگری ایران در فرانکفورت به چهار حالت امکان‌پذیر است که در ادامه می‌خوانید.

حالت اول – درخواست ثبت طلاق براساس تقاضای مشترک مرد و زن:

پس از انجام طلاق آلمانی و طلاق شرعی، مرد و زن به اتفاق یکدیگر با تعیین وقت قبلی و مراجعه حضوری به سرکنسولگری و ارائه مدارک ذیل تقاضای ثبت طلاق می‌نمایند.

مدارک مورد نیاز:

 • اصل شناسنامه معتبر مرد و زن
 • اصل و یک نسخه تصویر گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان توسط مراجع قابل قبول نمایندگی جاری شده باشد.
 • اصل و یک نسخه تصویر حکم طلاق قطعی دادگاه آلمان که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان صادر شده باشد.
 • ترجمه رسمی صفحه یک و دو طلاق آلمانی به فارسی
 • یک قطعه عکس جدید با زمینه روشن از مرد و زن (عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد)
 • اصل سند ازدواج (درصورت دراختیار داشتن) و یک نسخه تصویر صفحات یک تا پنج.
 • پرداخت هزینه مربوطه (این مبلغ در محل سرکنسولگری نیز از طریق کارت بانکی ( EC) قابل پرداخت است. )

پس از تهیه مدارک فوق الذکر، با مراجعه به سامانه میخک به آدرس https://mikhak.mfa.gov.ir یکی از زوجین درخواست ثبت طلاق را به صورت الکترونیکی انجام داده و پس از بارگذاری مدارک در آن سامانه، کد رهگیری دریافت نمایند. سپس برای تعیین وقت مراجعه به این سرکنسولگری از ساعت ۱۴/۳۰ لغایت ۱۶/۳۰ با شماره تلفن ۵۶۰۰۰۷۰-۰۶۹ تماس حاصل نمایند.


نکات مهم

الف- ضمن اینکه زوجین باید مقیم آلمان باشند، حضور مرد و زن به منظور ارائه درخواست و مدارک لازم در سرکنسولگری الزامی است.

ب- چنانچه نوع طلاق (شرعی) رجعی باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت ۹۰ روز از اجرای صیغه طلاق شرعی و احرازعدم رجوع خواهد بود.

ج- مراجع قابل قبول این نمایندگی برای اجرای صیغه شرعی طلاق، مرکز اسلامی فرانکفورت به شماره ۰۶۹۹۰۷۴۴۲۹۱۰ و کلن به شماره تماس ۰۲۲۱۶۱۲۶۳۱ می‌باشند.

حالت دوم – ثبت طلاق بر اساس درخواست مرد:

پس از انجام طلاق آلمانی و طلاق شرعی، مرد با مراجعه حضوری به سرکنسولگری و ارائه مدارک ذیل تقاضای ثبت طلاق می‌نماید. مراتب توسط سرکنسولگری به زن جهت همکاری برای ثبت طلاق اطلاع‌رسانی می‌گردد. چنانچه زن ظرف مهلت یک ماه از تاریخ اطلاع‌رسانی برای ثبت طلاق همکاری ننماید واقعه طلاق برحسب تقاضای مرد با تعیین وقت قبلی و مراجعه حضوری به ثبت خواهد رسید.

مدارک مورد نیاز:

 • اصل شناسنامه معتبر مرد
 • اصل و یک نسخه تصویر گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی که توسط مراجع قابل قبول نمایندگی جاری شده باشد.
 • اصل و یک نسخه تصویر حکم طلاق قطعی دادگاه آلمان که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان صادر شده باشد.
 • ترجمه رسمی طلاق آلمانی به فارسی (صفحات ۱ و ۲)
 • اصل سندازدواج (درصورت دراختیار داشتن) و یک نسخه تصویر از صفحات یک تا پنج
 • نشانی پستی و شماره تلفن همسر درآلمان
 • پرداخت هزینه مربوطه (این مبلغ در محل سرکنسولگری نیز از طریق کارت بانکی ( EC) قابل پرداخت است. )

نکات مهم

الف- ضمن اینکه زوجین باید مقیم آلمان باشند حضور متقاضی به منظور ارائه درخواست و مدارک لازم درسرکنسولگری الزامی است.

ب- چنانچه نوع طلاق (شرعی) رجعی باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت ۹۰ روز از اجرای صیغه طلاق شرعی و احرازعدم رجوع خواهد بود.

ج- مراجع قابل قبول این نمایندگی برای اجرای صیغه شرعی طلاق مرکز اسلامی فرانکفورت به شماره ۰۶۹۹۰۷۴۴۲۹۱۰ و کلن به شماره تماس ۰۲۲۱۶۱۲۶۳۱ می‌باشند.

پس از تهیه مدارک فوق الذکر، با مراجعه به سامانه میخک به آدرس https://mikhak.mfa.gov.ir متقاضی درخواست ثبت طلاق را به صورت الکترونیکی انجام داده و پس از بارگذاری مدارک در آن سامانه، کد رهگیری دریافت نمایند. سپس برای تعیین وقت مراجعه به این سرکنسولگری از ساعت ۱۴/۳۰ لغایت ۱۶/۳۰ با شماره تلفن ۵۶۰۰۰۷۰-۰۶۹ تماس حاصل نمایند.

طلاق در سفارت ایران در فرانکفورت

حالت سوم – درخواست ثبت طلاق بر اساس تقاضای زن:

پس از انجام طلاق آلمانی و طلاق شرعی، زن با مراجعه حضوری به سرکنسولگری و ارائه مدارک ذیل تقاضای ثبت طلاق می‌نماید. مراتب توسط سرکنسولگری به مرد جهت همکاری برای ثبت طلاق اطلاع‌رسانی می‌گردد. چنانچه ظرف مهلت یکماه از تاریخ اطلاع رسانی، مرد برای ثبت طلاق همکاری ننماید، واقعه طلاق با درخواست زن با تعیین وقت قبلی و مراجعه حضوری به ثبت خواهد رسید.

مدارک مورد نیاز:

 • اصل شناسنامه معتبر زن
 • اصل گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان توسط مراجع قابل قبول نمایندگی جاری شده باشد.
 • اصل حکم طلاق قطعی دادگاه آلمان که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان صادر شده باشد.
 • ترجمه رسمی صفحه یک و دو طلاق آلمانی به فارسی
 • یک قطعه عکس جدید با زمینه روشن (عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.)
 • اصل سندازدواج (درصورت دراختیار داشتن)
 • نشانی پستی همسر درآلمان
 • پرداخت هزینه مربوطه (این مبلغ در محل سرکنسولگری نیز از طریق کارت بانکی ( EC) قابل پرداخت است. )

پس از تهیه مدارک فوق الذکر، با مراجعه به سامانه میخک به آدرس https://mikhak.mfa.gov.ir متقاضی درخواست ثبت طلاق را به صورت الکترونیکی انجام داده و پس از بارگذاری مدارک در آن سامانه، کد رهگیری دریافت نمایند. سپس برای تعیین وقت مراجعه به این سرکنسولگری از ساعت ۱۴/۳۰ لغایت ۱۶/۳۰ با شماره تلفن ۵۶۰۰۰۷۰-۰۶۹ تماس حاصل نمایند.
توجه:

الف- ضمن اینکه زوجین باید مقیم آلمان باشند حضور متقاضی به منظور ارائه درخواست و مدارک لازم درسرکنسولگری الزامی است.

ب- چنانچه نوع طلاق (شرعی) رجعی باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت ۹۰ روز از اجرای صیغه طلاق شرعی و احرازعدم رجوع خواهد بود.

ج- مراجع قابل قبول این نمایندگی برای اجرای صیغه شرعی طلاق، مرکز اسلامی فرانکفورت به شماره تماس ۰۶۹۹۰۷۴۴۲۹۱۰ و یا مرکز اسلامی کلن به شماره تماس ۰۲۲۱۶۱۲۶۳۱ می‌باشند.

حالت چهارم – تقاضای ثبت طلاق از طرف مرد یا زن به دلیل خودداری یکی از آنان در اجرای صیغه طلاق شرعی:

چنانچه حکم قطعی طلاق دادگاه کشورآلمان با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آن‌ها صادرشده باشد لیکن به دلیل‌عدم همکاری یکی از آنان، امکان اجرای صیغه طلاق شرعی توسط مراکز اسلامی مورد تأیید سرکنسولگری، میسر نگردیده باشد، متقاضی می‌تواند با مراجعه حضوری و ارائه مدارک ذیل، تقاضای اجرای صیغه طلاق شرعی و ثبت طلاق نماید. بدین صورت که مدارک به منظور دریافت مجوز مربوطه به تهران ارسال می‌گردد و پس از دریافت مجوز، متقاضی می‌تواند با تعیین وقت قبلی جهت ثبت طلاق به سرکنسولگری مراجعه نماید. (روند استعلام از تهران و دریافت پاسخ معمولا ۳ الی ۵ ماه زمان می‌برد.)

مدارک مورد نیاز طلاق در سفارت ایران در فرانکفورت:

 • اصل و یک نسخه تصویر حکم قطعی طلاق صادره دادگاه آلمان که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان صادر شده باشد.
 • اصل ترجمه فارسی حکم قطعی طلاق دادگاه آلمان که توسط AMTSGERICHT یا LANDGERICHT تأیید گردیده باشد و یک نسخه تصویر آن.
 • اصل شناسنامه معتبر ایرانی متقاضی
 • اصل سند ازدواج (درصورت دراختیارداشتن) و یک نسخه تصویر از صفحات یک تا پنج
 • شرح کتبی وضعیت زناشوئی متقاضی قبل و بعد از طلاق آلمانی و شرح علل طلاق
 • نشانی پستی و تلفن همسر در کشور آلمان
 • تنظیم اقرارنامه بذل مهریه در سامانه میخک از سوی متقاضی زن
 • تنظیم وکالتنامه طلاق ماده ۴۵ در سامانه میخک از سوی متقاضی
 • ارائه یک پاکت تمبردار سفارشی حدود ۶/۲۵ یورو که نشانی دقیق پستی طرف غایب بر روی آن درج شده باشد.
 • پرداخت هزینه‌های مربوطه (این مبالغ در محل سرکنسولگری نیز از طریق کارت بانکی ( EC) قابل پرداخت است. )

توجه:

در صورت‌عدم اطلاع از نشانی پستی همسر در آلمان امکان ثبت طلاق در نمایندگی میسر نیست و متقاضی و یا وکیل رسمی وی می‌بایست از طریق مراجع قضایی داخل کشور نسبت به طرح و پیگیری امر طلاق خود اقدام نمایند. برای پیگیری از طریق مراجع قضایی داخل کشور اصل حکم طلاق می‌بایست توسط این نمایندگی تایید گردد. جهت انجام وکالت در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت به توضیحات بخش وکالتنامه مراجعه نمایند.

تذکر مهم طلاق در سفارت ایران در فرانکفورت:

چنانچه دادگاه آلمان بدون حضور یکی از زوجین و یا وکلای رسمی آن‌ها اقدام به صدور حکم طلاق (غیابی) نموده باشد و یا اینکه در زمان صدور حکم طلاق زوجین و یا یکی از آن‌ها مقیم خارج از کشور نباشد امکان ثبت طلاق توسط نمایندگی میسر نبوده و متقاضی باید حکم مذکور را جهت تأیید به کنسولگری ارائه و با تنظیم وکالتنامه جهت تنفیذ حکم طلاق از طریق دادگاه ذیصلاح داخل کشور اقدام نماید. جهت انجام وکالت در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت به توضیحات بخش وکالتنامه مراجعه نمایند.

جهت تعیین وقت قبلی در روزهای زوج از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با تلفن شماره ۰۶۹۵۶۰۰۰۷۰ و یا ایمیل divorce-death @irangk. de تماس حاصل نمایند.

ساعت مراجعه حضوری به سرکنسولگری: روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۸/۳۰ لغایت ۱۲

ساعت پاسخگویی تلفنی: روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۱۴/۳۰ لغایت ۱۶/۳۰

تلفن: ۵۶۰۰۰۷۰ – ۰۰۴۹۶۹

Tel.: +۴۹ (۰)۶۹ ۵.۰۰۰ ۷۰

Fax: +۴۹ (۰)۶۹ ۵.۰۰۰ ۷۲۸

Email: divorce-death@irangk. de

Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse,

IBAN DE ۹.۵۰۰۵۰۲۰۱ ۰۰۰.۱۰۳۹۶۰
BIC HELADEF ۱۸۲۲

صدور طلاق در دادگاه‌های ایران با وکالت نامه میخک

ایرانیان خارج از کشور و مقیم حوزه فرانکفورت بسیاری هستند که خواهان روش اول برای صدور طلاق نیستند و می‌خواهند فقط طلاق آن‌ها را دادگاهی در ایران صادر کند. این افراد می‌توانند پرونده طلاق خود را به یک وکیل دادگستری بدهند. البته باید توجه داشت که در پرونده طلاق یک وکیل نمی‌تواند وکالت مرد و زن را قبول کند و لازم است دو وکیل جداگانه برای پرونده طلاق از سوی مرد و زن ایرانی گرفته شود.

برای وکات طلاق در حوزه سرکنسولگری ایران در فرانکفورت می‌توان درخواست صدور وکالت طلاق را از طریق سامانه میخک وزارت امور خارجه انجام داد. برای این کار می‌بایست زن و مرد هر کدام به طور جداگانه در سامانه میخک ثبت نام کنند و بعد از تکمیل بخش وکالت طلاق با تعیین وقت برای مراجعه به سفارت ایران در فرانکفورت اقدام کنند. سپس در سفارت ایران در فرانکفورت وکالت نامه صادر می‌شود و در ایران ادامه امور را وکیل دادگستری انجام می‌دهد.

نکته مهم:
در وکالت طلاق نیازی نیست که وکالت مستقیما به وکیل دادگتسری داده شود و شما می‌توانید وکالت را به هر یک دوستان ویا خویشاوندان خود بدهید و آن‌ها از طرف شما با این وکالت نامه اقدام به گرفتن وکیل دادگستری در ایران کنند.

صدور طلاق در دادگاه هی ایران با وکالت نامه از ثنا

اما سریع‌ترین روش برای عقد قرارداد با وکیل دادگستری از طریق سامانه ثنا است. در این روش دیگر نیازی به مراجعه به سفارت برای گرفتن وکالت نامه هم نیست و قرارداد وکالت با وکیل به صورت الکترونیک و فوری ثبت و تائید می‌شود.
ایرانیانی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده‌اند می‌توانند از این روش استفاده کنند. البته ثبت نام در سامانه ثنا به صورت غیرحضوری هم امکان‌پذیر است که در مقاله ثنا ایرانیان خارج از کشور آن را توضیح و آموزش داده ایم.

هزینه طلاق ایرانی و آلمان

هزینه طلاق ایرانیان خارج از کشور بستگی به این دارد که کدام یک از روش‌های بالا را برای طلاق انتخاب کرده باشید.

شیوه اول- طلاق توسط سفارت:

در این روش شما می‌بایست هزینه‌های مختلفی از جمله هزینه طلاق در انگلیس- هزینه ترجمه برگ طلاق- هزینه خطبه عقد طلاق در مرکز اسلامی و هزینه‌های سفارت را پرداخت کنید.
هزینه ثبت طلاق (در شرایط حضور زوجین) معادل ۵۰ یورو است و دیگر تعرفه‌های کنسولی را در این لینک ملاحظه می‌کنید.

شیوه دوم- هزینه طلاق با وکالت نامه میخک

در این مدل طلاق شما در انگلیس یک هزینه وکالت نامه دارید که معادل ۲۰ یورو است و در ایران نیز هزینه وکیل دادگستری است که توافقی است. هزینه‌های دادرسی دادگاه و دفتر طلاق نیز کمتر از یک میلیون تومان است.

شیوه سوم- وکالت از طریق ثنا

در این شیوه شما هزینه وکالت نامه در سفارت ندارید و فقط هزینه وکیل در ایران و هزینه دادرسی و دفتر طلاق است.

هزینه‌های طلاق در آلمان:

هزینه‌های پرداختی برای طلاق در آلمان می‌بایست توسط زن و مرد به صورت مساوی پرداخت شود، که این هزینه‌های معمولا بین ۴۵۰ تا ۸۰۰ یورو می‌باشد.
در صورتی که خواهان داشتن یک وکیل برای امر طلاق خود هستید، معمولا باید بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو هزینه کنید.
در صورتی که نمی‌توانید هزینه‌های وکیل و. . را بپردازید می‌توانید از دولت درخواست کمک مالی برای پیشبرد برنامه طلاق خود داشته باشید.

وکیل طلاق ایرانی – فوری و کم هزینه

اگر شما به دنبال وکلای متخصص در زمینه طلاق هستید که با هزینه منصفانه و فوری پرونده شما را انجام دهند می‌توانید جهت معرفی با ما تماس بگیرید.

سوالات متدال

جهت ثبت طلاق ایرانی مراجعه به سفارت و کنسولگری الزامی است؟

ثبت طلاق ایران در کشورهای خارجی روش های مختلفی دارد که در این مقاله آموزش داده ایم. یکی از روش ها بدون مراجعه به سفارت ثبت طلاق توسط وکیل دادگستری در ایران انجام می شود.

برای ثبت طلاق در سفارت آبا طلاق آلمانی نیز لازم است؟

بله- در صورتی که بخواهید ثبت طلاق در آلمان و توسط سفارت انجام شود یکی از مدارک لازم مدر طلاق آلمانی است.

۴/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.