راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه متن وکالت اجازه خروج از کشور

طبق قوانین جاری ایران، خروج زن متاهل از کشور و صدور گذرنامه قانونی برای وی مشروط به مجوز و اجازه کنبی از همسر اوست. این اجازه قانونی می‌تواند به دو شکل انجام شود. شکل اول به این صورت است که مرد در یک سند تنظیمی رضایت خود را برای خروج یک بار یا چند باره همسر خود از کشور اعلام می‌کند. مدل دیگر وکالت در رضایت است. در این شکل مرد به همسر خود این وکالت را می‌دهد که از طرف وی رضایتش را در مراجع قانونی اعلام کند.

متن پیش فرض رضایت خروج از کشور سامانه میخک

در سامانه میخک نمونه فرمی مبنی بر رضایت خروج از کشور همسر موجود است که متن آن به شرح زیر است:

اینجانب با مسافرت همسرم به نام: … نام خانوادگی: …فرزند: …دارنده شماره شناسنامه: … صادره از: … به شماره ملی: …به خارج از کشور برای یکبار… دوبار… همیشه… موافقم.

بعلاوه با مسافرت… نفر (فرزند/فرزندانم) به شرح ذیل:نام: … نام خانوادگی: … محل تولد: …۱-تاریخ تولد (شمسی): … شماره شناسنامه: … جنسیت به خارج از کشور برای یکبار… دوبار… همیشه… موافقم.

ضمنا در صورت نیاز افراد فوق الذکر به گذرنامه، مجاز خواهند بودکه به پلیس گذرنامه ناجا و ادارات مربوطه مراجعه نموده و گذرنامه جدید دریافت نمایند.

نمونه وکالت خروج از کشور همسر به همراه فرزند

موکل: آقای / خانم… فرزند… بشناسنامه شماره… متولد… صادره از… به شماره ملی… ساکن…

وکیل: آقای / خانم: … فرزند… بشناسنامه شماره… متولد… صادره از… به شماره ملی… ساکن…

موردوکالت: مراجعه به اداره گذرنامه نیروی انتظامی دفاتر پستی دفاتر پلیس + ۱۰ و ….

جهت خرید فایل متن کامل این نمونه وکالت نامه بر روی این لینک کلیک کنید

(قیمت ۲۰ هزار تومان)

۴.۵/۵ - (۱۳ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.