نمونه وکالتنامه بازنشستگان برای دریافت حقوق


در بخش وکالتنامه سامانه میخک، برای یک سری از امور که معمولا ایرانیان خارج از کشور به آنها نیاز پیدا می کنند نمونه فرم های آماده ای تهیه شده است. البته این فرم ها صرفا به عنوان نمونه است و هر شخصی با توجه به نیاز خود می تواند متن وکالتنامه را کم و یا زیاد کند و یا کلا متن دلخواه خود را در سامانه میخک قرار دهد.

در مقاله نمونه فرم وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور توضیح داده ایم که چرا لازم است افراد حتما در تنظیم وکالتنامه خود اگر اطلاعات حقوقی ندارند از یک کارشناس حقوقی مشاوره بگیرند.

سایت راهش آمادگی دارد تا متن پیش نویس وکالتنامه را توسط کارشناسان امور دفاتر اسناد رسمی آماده کند. کافی است با ما تماس بگیرید.

متن نمونه وکالتنامه بازنشستگان برای دریافت حقوق

مراجعه وکیل به سازمان بازنشستگی کشور ، وزارتخانه ها ، دوایر دولتی ، عمومى و غیر دولتی و سازمانها و ارگانهای ذیربط در خصوص به جریان انداختن حقوق بازنشستگی و کلیه مزایای گذشته و حال و آینده . مراجعه به تعاونی های مربوطه و تکمیل و امضاء پرسشنامه های مورد لزوم و افتتاح حساب جاری و یا پس انداز کوتاه مدت و یا بلند مدت در هر یک از شعبات بانکهای کشور که وکیل صلاح بداند و واریز، برداشت و امضای اوراق و دفاتر و اسناد مربوطه به نحوی که نیاز به حضور موکل در هیچیک از مراحل نباشد ضمناً وکیل حق توکیل غیر را نیز دارا می باشد.

حدود اختیارات
وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت، حق توکیل به غیر ولو کرارا دارد/ندارد و دارای اختیارات مزبور و تام می باشد. اقدام و امضای وی در موارد اشاره شده به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد. این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.

دیگر نمونه فرم های وکالتنامه

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
داروی جدید کرونا در امارات می‌تواند از بستری شدن بیماران جلوگیری کند