هزینه انتقال سند ملک با کیست؟

هزینه تنظیم سند خانه با خریدار است یا فروشنده؟ از سوالاتی که تقریباً به تعداد اسناد انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی پرسیده می‌شود این است که هزینه انتقال سند ملک با کیست؟ آیا فروشنده باید هزینه سند را پرداخت کند یا خریدار؟

انتقال ملک قطعی است یا وکالتی؟

برای پاسخ دادن به سوالات مذکور باید ابتدا هزینه های انتقال سند ملک را بدانیم تا مشخص شود شامل چه مواردی است که البته بستگی به این دارد که قرار باشد ملک به صورت وکالتی انتقال پیدا کند یا اینکه برای انتقال ملک سند قطعی غیر منقول تنظیم گردد.

در صورتی که خریدار و فروشنده توافق کرده باشند که برای انتقال ملک مورد معامله از سند وکالت استفاده شود در این صورت به پرداخت هزینه استعلام ثبت و دارایی نیازی نیست.

پس هزینه های ثبت و دارایی عملاً حذف میگردد و تنها هزینه‌ای که در این میان باقی می‌ماند هزینه تنظیم سند وکالت فروش ملک است که امسال این هزینه حدود ۲۲۰ هزار تومان می باشد.

هزینه انتقال سند توافقی

در صورتی که دو طرف معامله یعنی خریدار و فروشنده برای پرداخت هزینه تنظیم سند توافق کرده باشند طبق توافق آنها عمل می‌شود.

اما اگر در این زمینه توافق نشده باشد یا در این مورد اختلاف بین طرفین وجود داشته باشد در این صورت دفترخانه هزینه تنظیم سند را از فروشنده (یعنی موکل) مطالبه می‌کند.

چون در سند وکالت، تنها امضای موکل اجباری است و امضا و حضور وکیل (یعنی خریدار) ضروری نیست.

یعنی ممکن است حتی موکل (یعنی فروشنده) به تنهایی برای تنظیم سند وکالت به دفترخانه مراجعه کند و به امضای آن بپردازد.

هزینه انتقال سند بدون توافق خریدار و فروشنده

به بیان دیگر این که چه کسی هزینه سند وکالت فروش ملک را باید پرداخت کند، در قانون مشخص نشده است. در صورتی که فروشنده و خریدار در این موضوع به توافق رسیده باشند، طبق توافق طرفین عمل خواهد شد. اما اگر در این زمینه توافقی صورت نگرفته باشد دفاتر عرفا هزینه وکالت را از فروشنده مطالبه و دریافت می کنند.
پرداخت هزینه ها در صورت تنظیم سند قطعی غیر منقول

هزینه تنظیم سند قطعی با کیست ؟

اگر طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده تصمیم گرفته باشند که برای انتقال ملک مورد معامله سند قطعی تنظیم بشود، در این صورت دو دسته هزینه وجود دارد که باید تکلیف پرداخت آنها روشن بشود و ما به تفکیک به بیان آنها می پردازیم:

۱- هزینه‌های قبل از تنظیم سند

هزینه های پیش از تنظیم سند ملک شامل هزینه استعلام ثبت و پرداخت دارایی می باشد که هر دوی آنها با فروشنده است.

فروشنده پیش از تنظیم سند و با مراجعه به دفترخانه با همراه داشتن مدارک لازم از جمله مدارک شناسایی، اصل سند و بنچاق، از دفترخانه تقاضای انجام امور مربوط به تنظیم سند قطعی را می کند که اولین کار معمولا ارسال استعلام ثبت می باشد.

این کار توسط دفترخانه انجام می‌گیرد و هزینه آن از فروشنده دریافت می گردد. همچنین پرداخت هزینه مالیات انتقال ملک نیز با فروشنده می باشد.

پیشتر برای پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک فروشنده می بایست حضورا به اداره دارایی مراجعه می نمود اما الان این کار به صورت اینترنتی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌پذیرد که هزینه آن را فروشنده باید پرداخت کند.

۲-هزینه های مربوط به تنظیم سند

هزینه های مربوط به تنظیم سند قطعی شامل هزینه حق الثبت و حق التحریر می باشد و طبق قانون پرداخت هزینه حق الثبت بر عهده فروشنده می باشد و پرداخت هزینه حق التحریر نیز بر عهده خریدار و فروشنده بالمناصفه می باشد.

اما امروزه دفاتر بر حسب عرف،تمام هزینه های مربوط به تنظیم سند را بالمناصفه از طرفین دریافت می کنند.

مثلاً اگر تمام هزینه انتقال سند ملک اعم از حق الثبت و حق التحریر و غیره به میزان یک میلیون تومان شده باشد مقدار ۵۰۰ هزار تومان آن را از خریدار و ۵۰۰ هزار تومان دیگر را از فروشنده مطالبه و دریافت می نمایند.

البته اگر توافق طرفین معامله به صورت دیگری بوده باشد مانعی وجود ندارد و بر مبنای توافق آنها عمل می‌شود. مثلا ممکن است طرفین توافق کرده باشند که کل هزینه را خریدار پرداخت کند. در این صورت تمام هزینه های تنظیم سند قطعی از خریدار ملک دریافت می گردد.

بنابراین برای پرداخت هزینه های تنظیم سند قطعی ملک که شامل حق الثبت و حق التحریر می‌شود اگر طرفین معامله بر سر پرداخت آن توافق کرده باشند بر طبق توافق آنها عمل می‌شود و اگر راجع به این موضوع توافقی از قبل نکرده باشند یا بر سر این مسئله با هم اختلاف داشته باشند، دفاتر عرفا هزینه انتقال سند را از خریدار و فروشنده بالمناصفه دریافت می کنند.

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
شرایط اخذ مالیات نقل و انتقال املاک توسط دفاتر اسناد رسمی