راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور رده

سربازی ایرانیان خارج از کشور

در این بخش اطلاعات و اخبار مربوط به سربازی، نظام وظیفه و مشمولان نظام وظیفه ایرانیان خارج از کشور منتشر می شود

سامانه های ثنا و میخک و کنسولگری های ایران در دیگر کشورها جهت استفاده ی همه ایرانیان