راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

دفتر اسناد رسمی (دفترخانه یا محضر)

دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه‌ای عقود و قراردادها و ثبت رسمی اسناد در ایران است. هرچند این نهاد وابسته به قوه قضائیه ایران است ولی بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفتر اسناد رسمی به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان است، مهم‌ترین کار این نهاد تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه‌است. این نهاد دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم است و با تنظیم دقیق اسناد در جلوگیری از وقوع نزاع‌های بی‌مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری نقش دارند. کمک به تأمین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائی‌های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدهای دولت از کارهای این نهاد است.

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۶) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران فصل اول-
ادامه مطلب ...

آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی (مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۲ رییس قوه قضاییه) آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فصل اول : تعاریف (اصطلاحات)
ادامه مطلب ...

پیش نویس آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

فصل اول – تشكيلات دفترخانه در اجرای مواد متعدد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و با توجه به تغییر روش تنظیم اسناد از سنتی به الکترونیکی و فسخ مقررات قبلی، آیین
ادامه مطلب ...