هزینه نقل و انتقال ملک

هزینه انتقال سند ملک با کیست؟

از سوالاتی که تقریباً به تعداد اسناد انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی پرسیده می‌شود این است که هزینه انتقال سند ملک با کیست؟ آیا فروشنده باید هزینه سند را پرداخت کند یا خریدار؟ ...