راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

ابطال وکالت نامه های ایرانیان خارج از کشور

ابطال و فسخ وکالت نامه های ایرانیان خارج از کشور یکی از موضوعاتی است که شاید برای بسیاری از هموطنان ساکن کشورهای خارجی اطلاع از آن لازم باشد.

فهرست مطالب ابطال وکالت ایرانیان خارج از کشور

چه اسناد و وکالت نامه هایی قابل ابطال هستند؟

به طور کلی هیچ سندی پس از ثبت و صدور آن چه از طریق دفاتراسناد رسمی و چه سندهایی که از طریق وزارت امورخارجه ثبت و صادر می شوند امکان ابطال ندارند مگر در موارد استثنائی.

برای مشاوره جهت ابطال وکالت نامه خود با ما تماس بگیرید

سندهای غیرقانونی ابطال می شوند

فقط اسنادی که از نظر دادگاه سند مشکل خاصی داشته باشد باطل می شوند که دارای شرایط و ضوابط خاصی است. به عنوان مثال سندهای جعلی یا معاملات صوری در صورت اثبات در دادگاه سندش قابل ابطال است.

وکالت هایی با امکان عزل وکیل

در مورد وکالتنامه هایی که به اصطلاح، موکل (فردی که به شخص دیگری وکالت می دهد) در وکالتنامه، شرط بلاعزل بودن را نمی گذارد و وکیل قابل عزل باشد، هر زمانی که موکل بخواهد می تواند وکیل خود را عزل نماید. در فرهنگ عامیانه و غیرحقوقی به عزل وکیل، ابطال یا باطل کردن وکالت نامه هم می گویند.

اما درحقیقت وکالت نامه قبلی باطل نمی شود و فقط وکیل از تاریخ عزل، دیگر اقداماتش نافذ و قانونی نیست. اقدامات وکیل قبل از عزل قانونی بوده و وکالتش نافذ بوده است.

باطل کردن وکالت نامه

روش ابطال و فسخ وکالت های قابل عزل وکیل در دفترخانه

زمانی که وکالت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، وکالت قابل عزل باشد موکل می‌تواند به تنهایی در دفترخانه حاضر شود و با ارائه اصل وکالتنامه به سردفتر، نسبت به عزل وکیل اقدام نماید.

متعاقباً طی اخطاریه‌ای که از ناحیه سردفتر تنظیم می‌گردد به وکیل اعلام می‌گردد، مورد وکالت باطل و کأن لم یکن می گردد.

لذا اصل وکالتنامه به دفترخانه مسترد و از هر گونه اقدام دیگر در مورد مفاد وکالتنامه خودداری وگرنه مسؤولیت و عواقب آن، متوجه وی خواهد شد.

در بند ۴۸۷ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی نیز آمده: «هنگام عزل وکیل مربوط به وکالت‌نامه‌های قابل عزل، حضور موکل در دفترخانه ضروری است. بنابراین عزل وکیل با تلگرام و نظایر آن بی‌مورد است.

درصورتی که عزل وکیل ضمن عقد لازم از موکل سلب شده است با تلگرام نمی‌توان تغییری در سند وکالت صورت داد و وکالت تابع ماده ۶۷۹ ق.م. است. (منبع: سایت کانون سردفتران اسناد رسمی)

وکالتنامه های صادره در دفاتر اسناد رسمی

وکالت نامه هایی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و صادر می شوند و پس از آن نیز در دفترخانه ابطال می شوند، در سیستم استعلام صحت اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد، قابلیت استعلام دارند.

برای این کار کافی است شناسه سند بالای سند و در سمت راست و رمز تصدیق سمت چپ بالای سند را در سامانه وارد کنید و از جعلی نبودن سند و این که وکالتنامه توسط موکل باطل شده است یا خیر آگاه شوید.

وکالت نامه های صادره در سامانه میخک و تاک وزارت امورخارجه

در سامانه میخک ( تاک) امکان ابطال وکالت نامه های صادره توسط ایرانیان خارج از کشور به صورت مستقیم وجود ندارد.

برای ابطال وکالت نامه های صادره توسط سامانه میخک (عزل وکیل) یا وکالت نامه هایی که آدرس وکیل کشور خارجی است ابتدا موکل توسط همان سامانه میخک به وکیل خود در ایران وکالت عزل وکیل می دهد.

وکیلی که می خواهد آن را باطل کند با مراجعه به دفترخانه هایی که معمولا این نوع وکالت نامه ها را باطل می کنند ، وکالتنامه صادره در خارج از کشور را می تواند فسخ کند.

البته اگر یک ایرانی ساکن خارج از کشور زمانی که در ایران بوده و وکالتی در دفترخانه داده باشد و وکیل هم آدرس ایرانی داشته باشد معمولا دفاتر اسناد بیشتری هستند که این نوع وکالت نامه را باطل کنند.

اطلاع و اخطار به وکیل عزل شده توسط دفترخانه

پس از عزل وکیل، دفترخانه اخطاریه ای به آدرس وکیل اول ارسال می کند که به وی اطلاع می دهد که دیگر در مورد وکالتش سمتی ندارد و نباید از وکالتش استفاده کند.

در صورتی که وکیل به این اخطاریه بی توجهی نماید و همچنان از آن وکالتنامه استفاده کند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

سوالات متداول

آیا سفارتخانه های خارج از کشور وکالتنامه را باطل می کنند؟

خیر، ابطال وکالتنامه در حوزه اختیارات سفارت خانه ها نیست و فقط داخل کشور ابطال می شود.

برای ابطال وکالت نامه در خارج از کشور چه باید کرد؟

شخص موکل می بایست به یک نفر در ایران وکالت بدهند که وکالت وی را باطل کند.

نمایش نظرات (6)