راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قانون جزایی روسیه ( به روسی)- Criminal Code of

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят

Государственной Думой

۲۴ мая ۱۹۹۶ года

Одобрен

Советом Федерации

۵ июня ۱۹۹۶ года

Список изменяющих документов

(см. Обзор изменений данного документа)

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.