راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد انتقال سر قفلی

انتقال سرقفلی

ماده ۱ طرفین قرارداد

۱-۱ انتقال دهنده                         فرزند             به شماره شناسنامه                         صادره از                کد ملی                                   متولد                                ساکن                                                                                                                                                                                                       تلفن                       

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2084″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.