راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

ارسال کپی برابر اصل وکالت نامه های خارجی توسط پست

وزارت امورخارجه شرایط تحویل کپی برابر با اصل وکالت نامه های خارجی توسط پست را فراهم کرد. پیش از این وکیل یا نماینده معرفی شده در وکالت نامه های خارجی برای تحویل وکالت نامه می بایست به وزارت امورخارجه یا نمایندگی های استانی مراجعه می کردند. این موضوع برای برخی هموطنان موجب مشکلات و نارضایتی بود.

متن اطلاعیه منتشره درخصوص حذف شرط مراجعه حضوری برای دریافت کپی برابر با اصل

به منظور تسهیل تحویل وکالتنامه‌ها یا گواهی‌های تصدیق امضاء تنظیمی در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به وکیل در مرکز، مراجعات حضوری تحویل گیرندگان به وزارت امور خارجه در تهران و یا نمایندگی‌های داخلی، حذف شد.

طی توافق نامه‌ای میان وزارت امور خارجه کشورمان با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ارسال و تحویل وکالتنامه و گواهی تصدیق امضاء توسط پست با عنایت به موارد زیر از تاریخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری به وزارت خارجه جهت تحویل گرفتن وکالتنامه یا گواهی امضا نخواهد بود.

اقدام در خارج از کشور

چنانچه متقاضی در سامانه میخک و در بخش وکالتنامه با انتخاب گزینه تحویل در مرکز، درخواست تحویل وکالتنامه یا گواهی تصدیق امضاء به وکیل یا نماینده منتخب خود را ارائه نموده باشد، لازم است نماینده یا وکیل خود را هم راهنمائی کند که به یکی از شعب پست در محل سکونت خود مراجعه نموده و با ارائه تصویر کارت ملی خود و همچنین پرداخت هزینه پست، به تکمیل فرم تحویل وکالتنامه اقدام کند.

با توجه به قرارداد منعقده با شرکت ملی پست، درخواست تحویل گیرنده به وزارت امور خارجه و یا یکی از دفاتر داخلی وزارت خارجه در شهرهای مختلف منعکس می‌شود و بعد از بررسی، وکالتنامه یا گواهی امضاء چاپ شده و پس از ممهور نمودن آن، به نماینده پست تحویل تا به نشانی مندرج در فرم تکمیل شده ارسال گردد.

پیام بگذارید