راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعویض شناسنامه در خارج از کشور

شناسنامه مهم‌ترین سند هویتی هر ایرانی است که پس از ولادت نوزاد توسط دولت صادر می‌شود. به دلایل مختلف، ممکن است افراد در داخل یا خارج از کشور نیاز به تعویض شناسنامه پیدا کنند. از مهم‌ترین دلایل تعویض شناسنامه به عکس دار کردن آن پس از سن ۱۵ سالگی و یا تعویض شناسنامه‌های مخدوشه، آبدیده، سوخته شده، پاره شده می‌توان اشاره کرد.

جهت وکالت برای تعویض شناسنامه خود در ایران می توانید با ما تماس بگیرید.

فهرست اطلاعات

به چه دلایلی شناسنامه تعویض می‌شود؟

به چه دلایلی شناسنامه تعویض می‌شود

۱- تعویض شناسنامه‌های نمونه قدیم دراجرای قانون ثبت احوال
الف) با ارائه شناسنامه نمونه قدیم
ب) بدون ارائه شناسنامه نمونه قدیم.
۲- تعویض شناسنامه‌های نمونه جدیدمستعمل.
۳- تعویض شناسنامه ناشی‌از اجرای احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه هیاتهای حل اختلاف، آرای صادره از کمیسیونهای تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی.
۴- تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن ۳۰ سالگی جهت تعویض عکس.
۵- تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به ۱۵ سال تمام.

چه کسانی می‌توانند درخواست تعویض شناسنامه بدهند؟

هر یک از اشخاص زیرمی توانند با مراجعه به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا ادارات ثبت احوال سراسر کشور، نسبت به تنظیم و امضاء برگ درخواست تعویض شناسنامه و دریافت شناسنامه جدید اقدام نمایند.

۱- اشخاص ۱۸ سال به بالا.
۲- افراد کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند.
۳- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال.
۴- مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدر طفل باشد با ارائه شناسنامه خود.
۵- سرپرست قانونی (قیم، امین، وصی) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستندکه سمت او احراز گردیده باشد.

مدارک لازم:

۱- حضور متقاضی در محل نمایندگی و تکمیل و امضاء فرم تعویض شناسنامه توسط متقاضیان بالا‌تر از ۱۸ سال تمام (جهت متقاضیان پائین‌تر از ۱۸ سال تمام فرم‌ها باید توسط یکی از والدین تکمیل و امضاء گردد
۲ – تکمیل پرسشنامه متقاضیان دریافت خدمات سجلی از اسناد سجلی راکد (توجه: این فرم فقط توسط دارندگان شناسنامه نمونه قدیم ارائه گردد)
۳- چهار قطعه عکس مات جدید و یک شکل، تمام رخ، بدون کلاه و عینک و شال با زمینه سفید و پشت‌نویسی شده و جهت بانوان نیز با حجاب کامل اسلامی
۴- ارائه اصل شناسنامه و دو سری فتوکپی از کلیه صفحات آن (چنانچه شناسنامه فاقد عکس می‌باشد ارائه فتوکپی گذرنامه و یا مدرک عکسدار الزامی است.)
۵- ارائه مدارک اقامتی متقاضی
۶- ارائه مدرک عکسدار هویتی ایرانی متقاضی و دو سری کپی از آن (مدارک مقاطع تحصیلی؛ گذرنامه ایرانی؛ کارت پایان خدمت؛ گواهینامه رانندگی؛ …)
۷ – ارائه شناسنامه پدر و مادر و فرزندان (در صورت امکان)
۸- پرداخت بانکی هزینه تعویض شناسنامه (بخش تعویض شناسنامه سایت سرکنسولگری ایران در مونیخ)

تعویض شناسنامه در خارج از کشور

نکات مهم تعویض شناسنامه در خارج از کشور

۱) حضور متقاضی تعویض شناسنامه در سرکنسولگری الزامی است.
۲) سن متقاضی تعویض شناسنامه‌های نمونه جدید (جلد قرمز و یا سبز فاقد محل الصاق عکس) به ۱۵ سال تمام رسیده باشد.
۳) چنانچه سن متقاضی تعویض شناسنامه بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، درخواست تعویض شناسنامه از جانب ولی قهری (پدر یا جد پدری) و یا افرادی که قانونا مجاز به این کار باشند انجام می‌پذیرد. (در این حالت، ارائه اصل مدرک معتبر هویت ایرانی شخص لازم است)
۴) تعویض شناسنامه‌های مخدوشه، آبدیده، سوخته شده، پاره شده، کثیف شده، خط خورده، مجعول، مستعمل، و یا هر شناسنامه‌ای که نیاز به تعویض داشته باشد همراه مدارک فوق الذکر نیاز به ارائه شرح کتبی چگونگی مخدوشه/ آبدیده /… به مامور کنسولی می‌باشد.

مدت زمان تعویض شناسنامه در خارج از کشور و راه حل تعویض سریعتر

با توجه به اینکه مدارک تعویض شناسنامه بمنظور صدور شناسنامه جدید به سازمان ثبت احوال کشور ارسال می‌گردد لذا بطور متوسط حداقل ۳ ماه به طول خواهد انجامید در صورت تعجیل برای دریافت شناسنامه توصیه می‌شود با مراجعه به سرکنسولگری و تنظیم وکالتنامه برای یکی از بستگان و یا دوستان خود در ایران و تصدیق ۴ قطعه عکس متقاضی توسط سرکنسولگری و ارسال آن به همراه مدارک لازم جهت وکیل نسبت به ارائه تقاضا در ایران اقدام شود. (سفارت ایران در لندن متوسط زمان برای تعویض شناسنامه را ۶ الی ۹ ماه ذکر کرده است.)

هزینه تعویض شناسنامه خارج از کشور

بر اساس قانون، تعرفه خدمات کنسولی در بازه‌های زمانی مشخصی از سوی قوه مجریه بازبینی و تعیین می‌شود. بر اساس آخرین «آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی» مصوب ۱۴۰۰، تعرفه تعویض شناسنامه در خارج از کشور و توسط سفارت ۳۰ یورو و معادل آن به ارز رایج کشورهاست. همچنین تعرفه صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) ۴۵ یورو می‌باشد.

هزینه تعویض شناسنامه وکالتی

در صورتی که شخص ایرانی مقیم خارج از کشور بخواهد برای سریع‌تر شدن فرآیند تویض شناسنامه، با وکالت به یکی از بستگان خود در ایران توسط اداره ثبت ایران شناسنامه تعویض کند، ۲۰ یورو هزینه وکالت می‌بایست پرداخت کند و هزینه تصدیق هر قطعه عکس نیز ۳ یورو می‌باشد. البته اگر بخواهد وکیل وی در ایران کپی برابر با اصل وکالت را دریافت کند، یک هزینه نیز به مجموع هزینه‌ها‌ها افزوده می‌شود

بیشتر بخوانید: راهنمای کامل تنظیم وکالت نامه خارج از کشور

بخش تعویض شناسنامه سایت سفارت خانه‌ها

با توجه به اینکه هر یک از سفارت خانه‌ها یا نمایندگی‌های وزارت خارجه در خارج از کشور ممکن است برای تعویض شناسنامه فرم‌ها یا شماره حساب مخصوص خود را داشته باشند جهت اطلاعات بیشتر می توانید به بخش تعویض شناسنامه سایت سفارت خانه‌ها جهت دانلود فرم‌های لازم و دریافت اطلاعات تکمیلی مراجعه نمائید.

قوانین و آئین نامه های مرتبط

بخشنامه ارایه خدمات کنسولی وزارت خارجه خطاب به کلیه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ شامل ۱۴۰ صفحه توسط وزیر خارجه ایران صادر شده است. در متن این بخشنامه که شامل کلیه قوانین و مقررات کنسولی است آمده است.

تعویض شناسنامه قبل از انقلاب در سفارت

هموطنان گرامی چنانچه تاکنون شناسنامه قدیمی خود را در اختیار دارند یا آنرا گم کرده اند و از سال ۱۳۵۷ هجری شمسی تاکنون برای شناسنامه جدید اقدام ننموده اند ضمن مراجعه حضوری و ارائه مدارک زیر نسبت به درخواست شناسنامه جدید اقدام نمایند.

مدارک لازم :

۱- تکمیل درخواستنامه ( جهت افرادی که شناسنامه قدیمی خود را در اختیار دارند )

۲- تکمیل درخواستنامه و گزارش مفقودی شناسنامه (جهت افرادی که شناسنامه نمونه قدیم خود را مفقود نموده اند).

۳- تکمیل پرسشنامه برای دریافت خدمات اسناد سجلی راکد .

۴- در صورت در اختیار داشتن تصویر شناسنامه های پدر ، مادر ، همسر یا فرزندان

۵- در صورت انجام خدمت سربازی یا معافیت تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت

۶- حداقل دو مورد از مدارک زیر :

الف- گذرنامه ایرانی

ب- کارت پایان خدمت نظام وظیفه

ج- مدارک تحصیلی عکسدار ایرانی

د- گواهینامه رانندگی 

ه- دیگر مدارک عکسدار ایرانی

۷- تصویر کارت شناسائی عکسدار یا گذرنامه سوئدی

۸- چهار قطعه عکس جدید ۴×۳ تمام رخ (از روبرو)، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد

۹- واریز ۲۲۰ کرون به حساب شماره  52771112515 در بانک SEB و ارائه اصل رسید (Kvitto) بانکی

۱۰- مدارک متقاضیانی که سابقه ازدواج دارند

نظر به اینکه حضور متقاضیان تعویض یا المثنی شناسنامه های قبل از انقلاب در سفارت ضرورری است لذا خواهشمند است مدارک فوق را تهیه و در یکی از روزهای کاری دوشنبه تا چهارشنبه حضورا به بخش کنسولی تحویل نمایند.

توجه مهم:

در صورت نیاز به مراجعه حضوری، ضروری است از طریق سامانه نوبت دهی، اقدام به تعیین وقت نموده و سپس همراه با مدارک لازم به سفارت مراجعه نمایید.

(منبع اطلاعات از سایت سفارت ایران در سوئد)

سوالات متداول

تعویض شناسنامه ایرانیان خارج از کشور چقدر طول می کشد؟

در صورتی که تعویض شناسنامه به واسطه سفارت و کنسولگری انجام شود بین ۳ الی ماه ممکن است طول بکشد برای همین نمایندگی های وزارت خارجه برای افرادی که عجله دارند توصیه کرده اند تعویض شناسنامه خود را توسط وکالت به یکی از اقوام و آشنایان در ایران انجام دهند.

برای چه اموری تعویض شناسنامه ضروری است؟

تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به ۱۵ سال تمام برای عکس دار کردن و بعد از آن در سن ۳۰ سالگی برای تعویض عکس و همچنین تعویض شناسنامه های قدیمی رژیم سابق ضروری است. موارد دیگر نیز در داخل مقاله آمده است.

آیا شناسنامه های قدیمی (رژیم طاغوت) معتبر هستند؟

تعدادی از هموطنان با وجود گذشت چهل سال از ابطال شناسنامه‌های زمان رژیم گذشته تاکنون برای دریافت شناسنامه جدید خود اقدام نکرده‌اند ولی برای انجام امور شخصی خود مانند انحصار وراثت و سایر امور نیازمند دریافت شناسنامه جدید هستند.
بنابراین هموطن گرامی در اولین فرصت برای تعویض یا المثنی شناسنامه قدیمی خود اقدام کنند

شناسنامه های جدید چه شکل و رنگی دارند؟

شناسنامه‌های جدید که در اندازه و شکل شبیه «گذرنامه» است، بر اساس گروه سنی زیر ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال به ترتیب با رنگ‌های سبز و قهوه‌ای صادر می‌شود. سازمان ثبت احوال در فاز اول این طرح برای نوزادان اقدام به صدور شناسنامه‌های رایانه‌ای کرد این شناسنامه‌ها با جلدی به رنگ سبز و بدون فضای عکس صادر می‌شود. همچنین ثبت احوال در این مرحله برای آن دسته از متقاضیانی که با رسیدن به سن ۱۵ سالگی برای عکس‌دار کردن شناسنامه خود مراجعه کنند نیز شناسنامه‌هایی با جلد قهوه‌ای صادر می‌کند.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
2 نظرات
 1. موژان می گوید

  سلام
  من از داخل کانادا میخوام پاسپورت پسر ۱۶ ساله ام را تمدید کنم و می‌خواهم از دفتر واشنگتن اقدام کنم
  مشکلم اینه که شناسنامه ی پسرم دو برگی و فاقد عکس است….و الان هم در دسترسم نیست و در ایران جا مونده.
  آیا برای اقدام همزمان تمدید پاسپورت و تعویض شناسنامه احتیاجی به اصل شناسنامه هست یا خیر ؟
  ممنونم

  1. راهشگر می گوید

   سلام وقت بخیر
   این پرسش را می توانید از [email protected] دفترحفاظت منافع در واشنگتن مطرح بفرمائید
   موفق باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.