راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعطیلات رسمی فرانسه ۲۰۲۲

تاریخ و نام تعطیلات رسمی ملی ، تعطیلات محلی و تعطیلات سنتی

تعطیلات رسمیدر روز شنبه۲۰۲۲-۰۱-۰۱سال نو
جشنواره محلیجمعه۲۰۲۲-۰۴-۱۵جمعه خوب
تعطیلات یا سالگرد
روز یکشنبه ۲۰۲۲-۰۴-۱۷
روز عید پاک ارتدکس
تعطیلات رسمیدوشنبه ۲۰۲۲-۰۴-۱۸
دوشنبه عید پاک ارتدکس
تعطیلات رسمیروز یکشنبه۲۰۲۲-۰۵-۰۱
اول ماه مه
تعطیلات رسمیروز یکشنبه۲۰۲۲-۰۵-۰۸
روز پیروزی جنگ جهانی دوم
تعطیلات رسمیپنجشنبه۲۰۲۲-۰۵-۲۶
روز عروج عیسی مسیح
تعطیلات یا سالگرد
روز یکشنبه
۲۰۲۲-۰۶-۰۵
پنطیکاست
تعطیلات رسمیدوشنبه۲۰۲۲-۰۶-۰۶
دوشنبه سفید
تعطیلات یا سالگرد
روز یکشنبه۲۰۲۲-۰۶-۱۹
روز پدر
تعطیلات رسمیپنجشنبه۲۰۲۲-۰۷-۱۴
روز ملی فرانسه
تعطیلات رسمیدوشنبه۲۰۲۲-۰۸-۱۵
فرض مریم
تعطیلات رسمیسه شنبه۲۰۲۲-۱۱-۰۱
روز همه مقدسین
تعطیلات رسمیجمعه۲۰۲۲-۱۱-۱۱
روز آتش بس
تعطیلات یا سالگرد

شنبه۲۰۲۲-۱۲-۲۴
شب کریسمس
تعطیلات رسمی

روز یکشنبه۲۰۲۲-۱۲-۲۵
روز کریسمس
جشنواره محلی

دوشنبه
۲۰۲۲-۱۲-۲۶
روز سنت استفان
تعطیلات یا سالگرد
در روز شنبه
۲۰۲۲-۱۲-۳۱
شب سال نو

بیشتر بخوانید:

اطلاعات کامل درباره خدمات سفارت ایران در فرانسه

گرفتن وکالتنامه از سفارت ایران در فرانسه – پاریس

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.